Leksikon:Rangskatt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rangskatt årlig skatt som hvilte på personer som iflg. forordn. 14. okt. 1746 og 12. aug. 1808 tilhørte én av i alt 9 rangklasser, dvs. embetsmenn og tittelinnehavere. Rangskatt ble innført ved forordn. 17. jan. 1764. Satsene varierte med rangklassene. Rangskatt for embetsinnehavere ble opphevet ved skattelov 1. juli 1816, og rangskatt ble tatt helt bort ved kgl. kunngjøring 17. okt. 1839, med virkning fra 1. juli 1842. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.