Leksikon:Reluisjonsskjøte

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Reluisjonsskjøte, skjøte på reluisjonsretten (gjenløsningsretten) til fast eiendom. Ved det store krongodssalget etter 1660 forbeholdt kongen seg reluisjonsrett til en hel del gods. Denne retten ble så solgt omkring midten av 1700-tallet, og det ble utferdiget kongeskjøter på den til kjøperne (jf. skjøte IV). P.Ø.S.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.