Leksikon:Riksbanksedler

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Riksbanksedler, pengesedler utstedt av Rigsbanken fra opprettelsen i 1813, lydende på riksbankdaler. (se daler VI). Riksbanksedler sank hurtig i verdi, og 1. august 1813 lød den offisielle kursfastsettelse på 375 riksbankdaler «navneverdi» (dvs. pålydende) = 200 riksbankdaler sølvverdi, som igjen tilsvarte 100 gamle riksdaler in specie eller bancodaler. Riksforsamlingen garanterte 13. mai 1814 denne seddelkursen, men allerede da lå markedskursen betydelig høyere, og 22. januar 1816 ble garantien opphevet ved stortingsvedtak. Riksbanksedler ble i Norge utstedt av Rigsbankens Kristiania-filial («Norges midlertidige Rigsbank»), lydende på fra 100 riksbankdaler til 3 riksbankskilling. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.