Leksikon:Samfrendeskifte

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Samfrendeskifte, i dansk-norsk rettsspråk arveskifte foretatt av samfrender – felles slektninger. Etter loven skulle samfrendene forestå skifte når det var uenighet mellom søsken om arven, eller når gjenlevende ektefelle ønsket å sitte med den gården han/hun hadde ført inn i ekteskapet mot å utløse barna (C.5. no. lov 5–2–69, 5–2–19). Ble ikke samfrendene enige, kunne det oppnevnes kommissærer til å dømme i tvisten. Samfrendene skulle melde fra til skifteretten når skiftet var sluttet. Samfrendeskifte kunne ankes til høyere instans. Arveloven av 31. juli 1854 opphevet samfrendeskifte. (jamfør skifte). S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.