Leksikon:Skoleinspeksjonen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skoleinspeksjonen. Etter C.5. no. lov (2–18–14) skulle magistraten og sognepresten føre tilsyn med byens skolevesen. Denne såkalte skoleinspeksjonen sto ved lag fram til 1848. Ved skoleloven av 12. juli dette året ble skoleinspeksjonen avløst av en skolekommisjon. Her hadde magistraten én representant.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.