Leksikon:Storskifte

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Storskifte, utskiftning av særlig store fellesskap, ble innført ved utskiftningsloven 1857. Storskiftekommisjon oppnevnes av Kongen og består av 5 medlemmer. Anker over lovanvendelsen går til Høyesterett, skjønnsmessige avgjørelser kan ikke ankes. 1859–1905 ble det oppnevnt 18 storskiftekommisjoner; sakene omfattet 60–650 bruksnummer. (O. Juvkam: Træk af utskiftningsvæsenets historie.) K.J.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.