Leksikon:Tønne land

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tønne land, arealenhet som ved lov av 6. juni 1816 ble satt til 10 000 kvadratalen = 4 mål jord, det vil si 3937 m2. Arealberegning i tønne land fikk knapt noen utbredelse i Norge.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.