Leksikon:Torneborgere

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Torneborgere var handelsmenn fra Torneå i Sverige som drev handel i Nord-Troms og Finnmark, især på de store markeder. Torneborgere brakte med seg jernvarer, tjære, lerret, vadmel og smør, og avtok tørrfisk, saltet laks og kveite, reinskinn, ull og grener (se dette). Torneborgere, som kjennes fra 1600-tallet, var visstnok birkarlenes etterfølgere. Handelen fortsatte også utover 1700-tallet, selv om den ifølge oktroi-bestemmelsene (se Finnmarks-handelen) i prinsippet var ulovlig i Finnmark. Ved frigivningen 1787–89 ble torneborgeres handel på ny tillatt. H.D.B.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.