Hagen under Nordre Leppestad (Hobøl gnr. 38/2)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hagajordet inntegnet på Norgeskart 2024. Gunnar A. Hjorthaug

Hagen under Nordre Leppestad (gnr. 38/2) var en husmannsplass i Indre Østfold, tidligere Hobøl kommune. Husmannsplassen er kun registrert som boplass under folketellingen i 1865.

Navn

Navnet Leppestad etter hovedgården, er trolig sammensatt av forleddet Leppi  og etterleddet Stadir. En tolkning av forleddet er mannsnavnet Leppi, men et mer sannsynlig tolkning er at dette er et tilnavn. Leppr hadde i norrøn betydning «lite stykke, liten del. Dette ble også brukt om en «lapp, strimmel», et jordstykke. Jordveien

på Leppestad har form som en kile fra Fossbekken og opp til Nordenga.

Hage knyttes til betydningen «Inngjerdet stykke beitemark».[1]

Utvei

Utveien for Leppestad nordre - Hagen går ut på veien mellom Nordenga og Leppestad nordre. Her kom byveien, allmannaveien fra Ekeberg og Haugen over til Sulebru, Kråkstad og inn til hovedstaden. Nordover gjennom Nordenga kunne en komme til Tomter kirke og videre nordover. Ved Nordenga gikk det også en tverrvei møt øst til Ton og mot vest til Berg. Nedenfor Søndre Leppestad gikk Grønnsundveien sørover til Spydeberg kirke mot Glomma.

Dyrkning

Foketellingen i 1865 forteller at det ble sådd 1/4 tønne rug og 2 tønner havre på plassen.

Jordekart eppestad nordre 1959 tegnet av Eilert Juul. Foto Hans-Erik Egeberg

Kulturminner - spor av plassen

Det er lite opplysninger om denne husmannsplasen. På et gårdskart er skrevet navnet Hage tilknyttet et jorde sør/vest for gårdstunet. Det fortelles fra gården at det i skogkanten nord for hagajordet ligger en del steiner som kan ha vært til grunnmuren for husmannstua.

Folket på plassen

Hagen er nevnt i folketellingen i 1865 både for Leppestad Nordre med en familie. Det nevnes at en husmannsplass Hagen også er brukt i samme folketelling på nabogården Leppestad søndre, en plass som forøvrig har hatt flere navn: Øvre Lippestad, Vestenga og Hagen.

1865 Thorkild Mathisen, Spydeberg  var «selveiende muremester, losjerende» ugift 32 år.[2]

Fotnoter

Referanser

  1. Kåre Hoel: Bustadsnavn i Østfold – Hobøl s. 60-62. Oslo 1993 Tom Schmidt https://www.nb.no/items/038db5c0f13e21f51261bcedab0447fe?page=65
  2. 1865 Folketelling Hagen https://media.digitalarkivet.no/view/38003/71