Lillesand-Flaksvandbanen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lillesand-Flaksvandbanen (LFB) var en smalsporet tertiærjernbane som gikk fra Flaksvann i Tovdalsvassdraget og ned til utskipingshavnen Lillesand.

Den opprinnelige banen

Banen ble anlagt fra 1893 av den bergenske ingeniør Nicolay Sontum og åpnet sommeren 1896. Hovedfokus var på transport av tømmer og torvstrø, men også noe varer og passasjerer. To tyskeproduserte lokomotiver, "Lillesand" og "Flaksvand", var drivkraften.

På 1920-tallet begynte man også med bussdrift. Det var økonomisk utfordrende for toget å konkurrere med biltrafikken som kom utover 1900-tallet, og da det siste lokomotivet måtte til hovedrevisjon i 1953, la man ned jernbanedriften. Materiell og utstyr ble i løpet av de neste årene demontert og solgt, men de fleste bygningene fikk stå videre.

Ny giv

I 2016 ble et nytt Lillesand-Flaksvandbanen AS opprettet for å bevare og formidle banens historie[1]. De fire aksjonærene er Vestre Moland og Lillesand historielag; Birkenes historielag; Birkenes bygdemuseum; og Lillesand kommune. Det nye LFB eier Tveide stasjon og holder på å restaurere den gamle kombinerte budden/lastebilen "Melkeruta", som gikk mellom Lillesand, Birkeland og Herefoss.

Ellers er Flaksvann stasjon i privat eie, mens Lillesand stasjon eies av kommunen. Ingen andre stasjonsbygg står i dag. Mye av traséen er bevart som tursti eller skogsvei i landlige strøk og gang- og sykkelsti eller gate i og rundt Lillesand.

Fotnoter

Kilder og litteratur