Losby Bruks skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Losby Bruks skole, Losbyveien 250, var Lørenskogs første faste skole og ble tatt i bruk 20. august 1858. Før den tid hadde det bare vært omgangsskole i Lørenskog. Skolen tilhørte Losby Bruk, var privatfinansiert og tok inn barn fra bruket og noen av nabogårdene. Opprettelsen påvirket ganske sikkert kravet om fast skole for resten av Lørenskog, noe som resulterte i at det ble skoler på Løkenhagen og Hammer i 1861 og 1862. Kommunen overtok skoleholdet 1. januar 1884, og fra samme tid måtte barna fra Losby-skolen søke til Finstad skole. Fra 1892 til Fredheim skole ble tatt i bruk i 1913, var det imidlertid kommunal småskole på Losby Bruks skole.

Bygningen eksisterer fremdeles og kalles nå Skolehuset. Den var opprinnelig i én etasje med et stort værelse til skolestue, tre rom og kjøkken med spiskammer til læreren, foruten kjellerrom. Fra 19111912 ble huset ombygd, og etter at skoleholdet opphørte for godt, ble det brukt som arbeiderbolig. I 1939 ble huset restaurert, og 1 ½ etasje i bindingsverk ble påbygd over den opprinnelige førsteetasjen av laftet tømmer. Huset har tre leiligheter og er bebodd.


0230 Lorenskog komm.png Losby Bruks skole er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.