Matrikkelnummer 256 på Tyholmen (Arendal)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tyholmen og Kittelsbukt - utsnitt av eldre foto
Foto: Utsnitt...
Tyholmen 1868. Utsnitt omkring matrikkelnummer 256
Foto: Kartverket
Tyholmen 1884. Utsnitt rundt matrikkelnummer 256
Foto: Kartverket
Tyholmen fra Kittelsbukt. Med Ritz, Arendal gymnas og Arendal kirke.
Foto: Postkort


Matrikkelnummer 256 på Tyholmen (Arendal): I denne artikkelen følger vi et gammelt hus og de mennesker som har bodd i dette. Huset ligger på Tyholmen i Arendal og har matrikkelnummer 256.

Denne eiendommen ligger på den delen av Tyholmen som ble kalt Kirkeholmen. Eiendommen omtales i nyere tid som Øvre Tyholmsvei 12.

Iver Terjesen (?) og Karin Larsdatter

I manntallet for Arendal i 1815 finner vi disse på matrikkelnummer 256:

 • Iver Terjesen
 • Kone Karin Larsdatter
 • Søn Lars
 • Søn Terje
 • ...Else Mari (?)
 • ... Lars Fallentinsen (?)

Det er ukjent om disse er i slekt med senere eier.

Niels Baass og kona Anna

I manntallet for Arendal i 1825 finner vi denne familien på matrikkelnummer 256:

 • Niels Baass, 61 år. Skredder.
 • konen Anna, 75 år
 • Kirsten Olsdatter, 22 år
 • Anders Abrahamsen, 21 år.

Terje Berntsen og Guri Serine Jakobsdatter

Slekt

Terje Bærntsen ble født i Evje i 1779. Hans foreldre var Berent Torgiusen Kallhovd (1735-1789) og Kari Evensdatter Birkeland (født omkring 1735). Terjes navn er også skrevet Torgei og Tergie.

Terje ble gift med Guri Serine Jakobsdatter, født 1779 i Egersund. Hennes foreldre er Jacob Thorsen Veshovd (1754-1830) og Rachel Christophersdatter Sælebø - Regedal (1755-1818).

Terje og Guri Serine fikk:

 • Bærnt Terjesen (født/død 1807 i Arendal)
 • Bernt Tobias Terjesen, født 1809, død av koldfeber 24 år gammel i 1833.
 • Jacob Terjesen, født 1812. Antatt død på sjøen i 1847. Jakob var matros i 1839 og tømmermann i 1840. Han ble gift med Gunild Olsdatter, født omkring 1803. Jakob og Gunild har Ole Thomas (1840), Karen Gurine (1843) og Berent Christian (1846).
 • Andreas Terjesen, født 1816 død 1891. Andreas var sjømann.
 • Karen Regine Terjesen, født 1819 død 1850. Karen Gurine ble i 1847 gift med bryggermester Ole Olsen (f 1813). de var barnløse.
 • Tønnes Terjesen, født 1823 død 1887. Se nedenfor.

I manntallet for Arendal Kjøbstad i 1835 finner vi Terje og Gurine med barna Jacob, Andreas, Tønnes og Karen.

I "Arendal Byes Historie" omtales bønder fra innlandet som "fjellmenn". Terje var vel da sannsynligvis kommet til Arendal som et resultat av denne kontakten mellom en by i vekst og folk i dens omland.

I 1818 var Terje forlover ved vielsen til Gunder Nielsen (24 år) og Ane Nielsdatter (33 år) i Arendal. I 1831 var Terje forlover for Tønnes Jacobsen og Ingeborg Larsdatter. I 1832 var det sjømannen Andreas Bernt Fischer (23 år) og Marthe Dorothea Jødesdatter Pedersen (26 år) som ba Terje om å være forlover.

Bosted

Terjesenbosteder på Tyholmen 1800-1910 - tegnet inn på kart fra 1868
Foto: fotograf/kilde
 • I ft 1801 var Guri Serine oppført å bo i matr nr 200.[[1]]
 • Bosatt på matr. nr. 238 i Arendal i 1815 i følge folketellingen. Terje bor da sammen med kona Guri Jacobsdatter og sønnene Berent Tobias og Jacob. I samme hus (matr nr 238) bor Haakon Danielsen og kona Elisabeth Nielsdatter med sønnen Niels.[[2]]
 • Ved manntall 27/11/1825 nevnt under matr.nr. 242?? (EBT-notat). Matrikkelnr 242 omtales ofte som von Kampens hus, i Øvre Tyholmsvei 34.[[3]]
 • I årene 1827 og 1837 bodde han i matr.nr. 256. Se lokalia-mappe nr 76 på AA-arkivet. Terje eide matr. nr. 256 på Tyholmen i Arendal. Ved skjøte 8/5/1840 ble dette overdratt til sønnen, skipstømmerman Jacob Terjesen, for 80 Spd. Eiendommen ble solgt til sønnen Tønnes i 1851.[[4]]

Arbeid

Da Terje ble knyttet til Tollboden som daglønnet arbeider ble han den første av tre påfølgende generasjoner som - fra far til sønn - arbeidet ved Tollboden i Arendal.

I 1801 var Guri Serine tjenestepike hos kjøpmann Thomas Lemming i Arendal. Thomas Lemming var sønn av kjøpmann og byfogdfullmektig Rasmus Lemming. Thomas Lemming (1750-1808) var skipsfører og kjøpmann, g1m Ulrikke Sørensdatter Fordal og g2m Johanne Høberg. T. Lemming bodde i Matr.nr. 210, "Enkefru Pedersens hus" ved havnen. Se utfyllende omtale i "Arendal Byes Historie" bl.a. på side 107.

Jacob og Gunild Terjesen

I folketellingen for Arendal i 1846 finner vi denne familien på eiendommen:

 • Jacob Terjesen, 37 år, matros
 • Kona Gunild, 43 år
 • Sønn Ole Thomas, 6 år
 • Datter Karen Gurine, 7 år
 • Andreas Terjesen, 29 år. Sjøfarende.
 • Tønnes Terjesen, 23 år. Sjøfarende.

Andreas og Tønnes er Jacob Terjesens brødre.

Marthe og Tønnes Terjesen

Tønnes Terjesen (1823-1887). Foto tatt i Newcastle.
Foto: Terjesenfoto v Jarl V. Erichsen
Fv Kathinka Terjesen (1892-1963), Gusta Mathilde Mortensen, f Terjesen (1865-1924) og Marthe Terjesen, f Olsdatter Strømsbo/Øyestadeie (1825-1910). Foto sannsynligvis tatt 1900-1910.
Foto: Terjesenfoto v Jarl V. Erichsen

Skipstømmermann Tønnes Terjesen (1823-1887) fikk skjøte på eiendommen tinglyst 5. mars 1851. Han betalte 226 spesiedaler for dette. Tønnes var gift med Marthe Olsdatter Strømsbo (1825-1910). Martes foreldre var Ole Tøresen Strømsboe - Øyestadeie (f 1799) og Trine Jacobsdatter Øyestadeie (født ca 1793).

Bosatt i matr.nr. 256, på Tyholmen. Tønnes overtok foreldrenes hus, riktignok via broren Jakob som døde omkring 1848. Tønnes kjøpte eiendommen på auksjon, og skjøtet var datert 29/4/1850. Tønnes betalte 226 Spd. for eiendommen.[[5]]

Marte og Tønnes fikk:

 • Thorvald Oktavian (Octavio) Terjesen (1851-1887). Han var styrmann og skipsfører. Han ble gift med Walborg Ragnhilda Hansen, født 1862 i Oslo. De hadde Waldemar Octavio 1881, Trygve 1884, Cathinka Johanne 1887 og Thorvald som døde som liten gutt.
 • Ole Gunnerius Terjesen (1854-1858). Han døde av skarlagensfeber.
 • Johan Berner Terjesen (1857-1908). Johan ble g1m Josephine Johnsen, født 1861 i Grimstad. De hadde Hjalmar Anton 1880-1881, Hjalmar 1882-1905, Olaf 1885-1916, Tønnes 1887-1958 og Magda Leonore f/d 1890. Johan ble g2m Gurine Lavesen Søm (1874-1965). De fikk Tora 1896-1971, Carsten Berner 1904-1905 og Erling berner 1906-1995.
 • Ole Gunerius Terjesen (1860-1900). Han var sjømann og etterhvert handelsmann. I 1900 bosatt i Oslo. Han ble gift med Marie Margrete Eriksen, 1875-1952, fra Mosterhamn. De fikk Finn 1897-1950, Sigrid Margrethe 1898-1995 og Edit Otilie 1900-1917. Barna brukte navnet Wolmar.
 • Gusta Mathilde Terjesen (1865-1924). Gusta var syerke og modesyerske. Hun ble gift med handelsbetjent Jens Andreas Mortensen (1862-1900). De fikk Bredo 1891-1894 og Kathinka 1892-1963.
 • Trina Mathilde Terjesen (1868-1946). Hun ble gift med farver Ernst Ocean Wahlgren, 1866-1948. De fikk Evy 1900-1981, Ernst Weber 1902-1946 og Ruth 1907-1914.

Ved ft 1855 bodde Andreas Terjesen (39 år) og tjenestepiken Birgitte Halvorsdatter (16 år) hos dem.

Det finnes et fotografi av Tønnes - tatt i Newcastle.

I 1865 bodde Tønnes og Marthe sammen med fire barn i alderen 1 til 15 år (Gusta Mathilde, Ole Gunerius, Johan B. og Thorvald O.). I samme husholdning bodde Thomas Terjesen, 23 år gammel sjømann. Dette kan være en slektning av Tønnes. På samme tid bodde også tjenestepikene Dorthea Olsdtr. og Amalie Petersdatter hos dem som losjerende.

I 1889 var Tønnes død og Marthe var enke. Marte ble kalt "tante" Marte. Barnebarnet Erling B. T. husket hennes ansikt som "et traust bondekjerring-ansikt". 2. februar 1889 ble Marte Terjesens lån i Arendals pensjonsinnretning på kr 1.000.- tinglyst med pant i hennes hus Matr.nr. 256. Se pantebok 11 f 420. Samme dato ble det tinglyst erklæring om at hun kunne sitte i uskiftet bo etter Tønnes' død.

Ved folketellingen i 1900 bodde hun fortsatt i matrikkelnr. 256 på Tyholmen. Dette var et "Almindeligt Vaaningshus" i to etasjer, og bebodd av to husholdninger. Marte skrives "Martha" i denne folketellingen. Hun levde av husleieinntekter, og jeg regner med at hun stod som eier av huset på Tyholmen. I Martes husholdning bodde hun selv, datteren og barnebarnet Gusta og Katinka (35 og 8 år gamle) og styrmannen Alfred Andersen fra Kristiania og strygepigen Anna Tellefsen fra Evje. I husets andre enhet bodde tolloppsynsmann Anton Martinius Arntsen med familie. I 1911 ble tomta oppmålt. Den var 260m2. I skattematrikkelen for Arendal 1894 og 1902 finner vi, som eier av Matr. Nr. 256, "T. Terjesens Enke". Skattetakst er kr. 3.600.- og branntakst kr. 4.000.-.

Som en del av finansieringen av dette huset tok Marthe opp et lån i Arendals Pensionsindretnings Fond. Tidlig på 1900-tallet var nok Marthes økonomi stram, og hun kom flere ganger bakpå med oppgjør for "Byskat", "Brandkontingent" og "Eiendomsskat".

I Arendal byfogd dødsfallsprotokoll for årene 1908-1917 finner vi Martes dødsfall notert på side 89. Hun omtales som "toldopsynsmands Enke" og navnet skrives Marthe, med "h". Om hennes slekt noteres: "Børn:

 • 1) Johan Terjesen, død, efterl. Enke Gurine Terjesen, 2 Børn, 4 og 14 Aar gl. Joh. Terjesen har 2 Børn af tidl. Ægteskab, 23 og 25 Aar gl.
 • 2) Gusta Mortensen, Enke, har bod hos Afd.,
 • 3) Trine Walgren, gift med Ossian Walgren, i Chr.a.
 • 4) afd. Søn Ole Terjesen, efterl. 3 Børn (10, 12, 13 Aar .....), umyndige
 • 5) afd. Søn Thv. Terjesen, efterl. Søn: Trygve Terjesen, i Amerika (Chicago)"

Videre noterte byfogden: "Eiede Hus No 256 Tyholmen. Lidt Løsøre. Anmeldt af Gurine Terjesen. Tønnes Terjesen d 5 Januar 87. Oles Enke Marie er igjen gift med Marinekapt Johanesen."

Andreas Gjeruldsen

Andreas Gjeruldsen fikk tinglyst skjøte på eiendommen 22. april 1911. Han betalte da kroner 2500.- for eiendommen.

Oskar Ekløf

Oskar Ekløf fikk skjøte på eiendommen for kroner 4.350.- i 1914.

Skomaker Aron Benjaminsen

Aron Benjaminsen fikk skjøte på eiendommen i 1916 for kroner 4.500.- Sannsynligvis død i 1936, 71 år gammel.[1]

Styrmann Bernt Z. Nielsen

Bernt Z. Nielsen fikk skjøte på eiendommen i 1916 for kroner 4.650.- Bernt Nielsen døde senest i 1931.

Olaf Skog

Olaf Skog kjøpte eiendommen fra Nilsens dødsbo for kroner 7500.- i 1931. Han var gift med Nelly Louise Skog.

I 1954 ble 4 m2 av denne eiendommen overført til Arendal kommune til bruk for utvidelse av småbåtbryggen. Eiendommens strandrett ble samtidig overdratt, og kommunen betalte kr 2.500.- for dette.

Referanser

 1. Nordisk tidende 23/7/1936

Fra panteregisteret hos Digitalarkivet: [1]

 1. SAK, Arendal byfogd, G/Ga/L0009: Panteregister nr. 8 I B, 1825-1945, s. 470 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080414350973