Matrikkelforarbeidet 1723

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Matrikkelutkastet frå 1723»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittelsiden til matrikkelutkastet for Hedemarken fogderi.
Foto: Digitalarkivet

Matrikkelforarbeidet 1723 var et forsøk på revidering av matrikkelen 1665, som hadde blitt utgitt i årene 16651670. Det inneholder flere opplysninger om gårdene enn 1665-matrikkelen. Resultatet ble trukket tilbake ved reskript av 8. desember 1724. Unntaket fra tilbaketrekkingen var skyldsettinga av nyrydninger. Disse ble ført etter de øvrige gårdene i listene. Fram til den reviderte matrikkelen 1838 kom ut benyttet man ved skatteutregning en kombinasjon av 1665-matrikkelen, forarbeidene for nyrydningers vedkommende og ajourførte lokale lister.

I likhet med landkommisjonens arbeid i 1661 ble opplysninger innhentet på tingstedene. Ingen av disse to arbeidene munnet ut i fullstendige matrikler. Ved arbeidet med matrikkelen 1665 og senere matrikler valgte man å innhente opplysninger på gårdene.

Opplysningene ble innhentet etter et fast skjema som ble sendt ut på forhånd. De er ført etter fogderi, som i 1665. Det finnes to sett protokoller: Eksaminasjonsprotokoller og matrikuleringsprotokoller. I førstnevnte er det egne rubrikker for opplysninger om eiers navn, husmannsplasser, skog og seter, kvern og fiskeri, beliggenhet, utsæd, avling, dyrehold og gammel og ny skyld.

I matrikkelforarbeidet fra 1723 brukes for første gang nummerering av gårdene. Ved bruk av matrikkelforarbeidet som kilde er det viktig å merke seg at numrene ofte ble endret i løpet av de neste drøye hundre årene, slik at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom nummeret som ble gitt i 1723 og det som i matrikkelen 1838 oppgis som «gammelt matrikkelnummer».

Matrikkelforarbeidet oppbevares i Riksarkivet. Det er laget en felles katalog over matriklene 1665 og 1723, samt et fellesregister for matriklene 1661, 1665 og 1723 som letter bruken av dem. Deler av matrikkelforarbeidet er gjort søkbart på Digitalarkivet, og en skannet versjon av hele det bevarte materialet er tilgjengelig samme sted.


Kilder

Eksterne lenker