Matthias Johannesen Tanche

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Matthias Johannesen Tanche (født 1653, død 1716 i Finnøy) var konstituert i lagmannens sted i Stavanger 20. mai 1711[1] og 15. juli 1712.[2]

Han var konsumpsjonforpakter fra senest 1701 til 1714 da Augustinus Ebbel overtok bestillingen.[3]

Mathias Johannessen Tanche var født 1653 og døde 1716 på Finnøy. Han var gift med Jannike Sørendatter, d. 1728. Jannike var datter av Søren Pedersen, byskriver og rådmann i Stavanger. Det er skifte etter ham den 26. juni 1671. Enken giftet seg med postmester Peder Lauritsen.[4] I 1681 nevnes Jannikke Sørensdatter og Kirsten Sørensdatter som postmester Peder Lauritsens stedøtre.[5] Kirsten Sørensdatter var gift med Valentin Wegner. Wegner kjøpte hus av Tanche i 1699.[6]

Mathias Tanche og Jannike Sørensdatter hadde syv barn.[7] Den yngste datteren, Dorthea Sofie Tanche ble gift med Asgaut Olsen fra Sjernarøy. Han overtok svigerfarens gård på Reilstad. Han var farfar til eidsvollsmannen Asgaut Olsen Reilstad.[8]

Tanche overtok gården Reilstad til leie i 1680-årene. Det var oberst Christopher Gersdorff som eide gården. Tanche var forvalter av det krongodset Gersdorff kjøpte i 1660-årene. Han er fremdeles nevnt som Gersdorffs forpakter i 1690.[9] Tanche bodde vekselvis i Stavanger og på Reilstad der han fremdeles er nevnt i 1715 og der han døde i 1716.

Referanser

  1. Samlinger til Stavangers historie, bd. III, s. 262.
  2. Samlinger til Stavangers historie, bd. III, s. 290.
  3. Samlinger til Stavangers historie, bd. III, s. 326.
  4. Axel Kielland: Stavanger borgerbog 1436-1850, Stavanger 1935, s. 24.
  5. Samlinger til Stavanger historie, bd. III, s. 173.
  6. Samlinger til Stavanger historie, bd. III, s. 223.
  7. Hallvard Bjørkvik: Finnøy. Gard og ætt, bd. I, Stavanger 1997, s. 96.
  8. Hallvard Bjørkvik: Finnøy. Gard og ætt, bd. I, Stavanger 1997, s. 96ff.
  9. Hallvard Bjørkvik: Finnøy. Gard og ætt, bd. I, Stavanger 1997, s. 199


Fiat-justitia medium.jpg Matthias Johannesen Tanche er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.