Meråker Handelsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foreningens første butikk, Charlottenlund.
Slik ble det annonsert i Arbeideravisen 19. desember 1938.
Ansatte i 2006.
Foto: Kjell Arnfinn Aune.

Meråker Handelsforening ble stiftet 13. august 1906 ved at Mandfjeld grubearbeiderforening da besluttet å opprette et utsalg for varer, og allerede i oktober samme året var drifta i gang. I nyere tid fulgte laget opp og ble til Coop Meråker BA, men i 2006 møtte også fusjonsspøkelset opp i Fossestupet og tok med seg Byggmix, Best og det nye Prix-konseptet i Trondos.

Konstituerende møte

Det var gruvekarer fra Mannfjellet som møttes i hagen hos Sigrid og Elias Tømmerås som først løftet ideen om å stifte en handelsforening. En komite bestående av Hans Blæstervold, Lars Aunet og stiger Wongraven ble valgt. De gikk ut og tegnet medlemmer blant gruvearbeidere og bygdas øvrige innbyggere, og arbeidet skred fram. I det konstituerende møtet fikk grubearbeiderforeninga driften i gang fra 13.august 1906 ved at da ble lagets første styre valgt og konstituert. Olaf Tidemann ble første formann i styret.


Eget hus

Foreningens første butikk holdt hus i Charlottenlund, og kom i gang med butikkdrifta den 24. oktober, ledet av bestyrer Olav Stubban. Da var foreningen organisert som aksjeselskap. Det er imidlertid ikke samsvar mellom kildene for når laget bygde egen butikk. I avisa Folkets Rett for mandag 8. november 1926 heter det at det ble bygd eget lokale i 1908, og at man flyttet inn i dette den 8. november. I avisa Stjørdals-Nytt for 6. juli 2012 står det imidlertid at gammelskolen på Grøbba ble kjøpt og flyttet til Sagstuggumoen og Fossestupet i 1911, og da skal butikken ha åpnet i august måned.

NKL

I 1909 besluttet man å melde foreningen inn i Norges Kooperative Landsforening, men dette skal av ukjente grunner ikke ha blitt effektuert før i 1912. Handelsforeninga i Meråker har gjennom årene utvilsomt utgjort en viktig del av lokalsamfunnets utvikling utover dette med handel og har i tillegg gitt arbeidsplasser for mange i bygda.

Rochdale-inspirasjon

De brave kooperatører så snart at det kunne være lurt å følge pionerideene fra Rochdale, og i 1916 fikk Handelsforeninga sin bankavdeling (innskuddsavdeling). Stiftelsesåret var medlemsinnskuddet på kr 3 450,-. Ved utløpet av det 20. jubileumsår var dette økt til kr 33.291,-. Omsetningen har da også – i likhet med hva tilfellet ble i Rochdale, steget betraktelig etter at bankavdelingen ble etablert. I 1914 solgte man for i overkant av 92 000, i 1917 steg det til 255 400 for igjen å bli tilnærmet fordoblet i 1925 – til 562 030 kroner.

Høy sosial faktor

Fram gjennom åra ble foreningens lokaler utvidet, og ga etter hvert plass til postkontor, Meråker Sparebank, telefonsentral og kommunale kontorer. Midt på 1920-tallet ble det opprettet filial ved Gudå stasjon, og seinere kom den ene avdelingen etter den andre – spredt ut over i kommunen.

Handelen på Fossestupet fortsetter

Lokaliseringsspørsmålet ble første gang drøftet i 1908, og hundre år etter fikk det sin renessanse med konklusjon om samme tomt på Fossestupet. Men nå het altså foreningen Coop Meråker BA. Endringene den gamle handelsforeninga opplevde ga seg utslag i at flere stillinger ble berørt i negativ grad hos Coop Meråker BA. Ledelsen og de 32 ansatte og deltidsarbeidende ved foreninga så likevel fram mot at butikken fikk nye moderne lokaler. Nye skilt med Trondos-logoen kom opp langs veier og på idrettsplasser i Meråker, og Coop Meråker ble visket ut til fordel for en ny og større aktør.

På «Fossestua» kan man sitte ned, prate kjenning og se på folk. Foto: Kjell Arnfinn Aune

Kultur

I «Fossestua», cafeen på Coop, utveksles erfaringer, historier om bygda og her treffes mange til en sosial prat om mangt og mye, og den ble fredet. Dette treffstedet for kunder og andre har tydelig stor nytteverdi.

Markedsmakt og markedsandeler

Det handler om å sikre posisjoner i markedet, også for Meråker Handelsforening BA og Trondos som ny aktør på Fossestupet. Butikksjef på Fossestupet per 2013, Eskil Ervik og de øvrige over 30 ansatte, driftet en butikk i Meråker med lang historie som skiftet struktur og eierskap. Som BA hadde laget en omsetning i 2011 på 75 millioner kroner eks. moms. Som Trondos-butikk håper de selvfølgelig på en økning i omsetningstallene. Medlemskontoene, der valuta gikk over disk håpet man ville videreføres også med Trondos på eiersiden. 1500 medlemmer Coop Meråker BA så en ny tid komme. Prosessene med endringer i eierskap og mot ny butikk var gjort kjent, men forsto medlemmene alle konsekvenser?

Kilder

  • Folkets Rett 8. november 1926: «Meråker Handelsforening. 20-årsjubileum lørdag»
  • Stjørdals-Nytt 6. juli 2012: «106 års handelshistorie over»