Militærkaserna i Harstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
«Militærkaserna» i Harstad er fra 1920 og minner om byens 100-årige historie som «Forsvarsbyen i nord».
Foto: Gunnar Reppen
Hovedinngangen til kaserna.
Foto: Gunnar Reppen 2011.

Forsvarets gamle kaserne i Storgata 30 går gjerne under betegnelsen «Militærkaserna». Den er tegnet av arkitekt E. Alexandersen og var opprinnelig ment å være bolig for offiserer, men ble i stedet brukt til kaserne for soldater og befalsskoleelever allerede fra starten av. Siden har huset vært kontorbygning for flere militære avdelinger i byen og på den måten synliggjort Harstads betydning som Militærbyen i nord gjennom størstedelen av 1900-tallet. Storparten av Forsvarets tidligere aktiviteter i byen ble nedlagt i 2003. Bygningen er i dag kontorbygning for ulike sivile bedrifter, men to munnladningskanoner fra forhistorisk tid ved midtinngangen mot Storgata minner fortsatt om bygningens militære fortid.


Kaserna er oppført i tømmer og sto ferdig i 1920. Den er i to etasjer, og er utvendig kledd med brunmalt stående trepanel. I 1970-årene ble bygningen gjenstand for omfattende vedlikehold hvor ytterpanelet ble sandblåst og malt på nytt.


Huset er femdelt, og takutformingen varierer på de ulike delene, med brutte helvalmtak i midtpartiet, og saltak med arker på sidene. Midtpartiet har tre forseggjorte innganger mot Storgata, med overbygd trappe-/inngangsparti og vindu over - alt i en nasjonalromantisk stil med islett av nybarokk.