Munthe-Kaas

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Munthe-Kaas er en norsk slekt, egentlig den norske grenen av den gamle danske adelsslekten Kaas (med muren). Gullsmedmester Ahasverus Kaas (1781 – 1859), søkte i 1848 om bevilling til å føre navnet Munthe-Kaas for seg og sine etterkommere, fordi det hadde vært flere tilfeller av navneforveksling med andre familier. Bevillingen ble godkjent i statsråd 24. juni 1848. Bakgrunnen for valget av «Munthe» som tilnavn til det gamle familienavnet «Kaas» er noe uklar, for Ahasverus Kaas nedstammer ikke fra familien Munthe. Men han følte en sterk tilknytning til Munthe-familien, ikke minst gjennom hans eldre brors kone Christine Ørbech Munthe. Ahasverus hadde mistet sin mor da han var spebarn, og svigerinnen tok morens plass. Hun var 28 år eldre enn ham, og også hans kusine. Forholdene gjorde at Ahasverus følte seg vel så nær knyttet til Munthe-familien som til Kaas-slekten. Ahasverus Munthe-Kaas har flere hundre etterkommere gjennom 9 generasjoner, her er noen av hans agnatiske etterkommere:

 • 1. Carl Herman Selim Munthe-Kaas, (1816 – 1886), tollkasserer.
  • a. Carl Fredrik Emil Munthe-Kaas, (1845 – 1932),
   • i. Carl Oscar M-K, (1883 – 1962), telegrafbestyrer.
    • 1. Carl Fredrik M-K (f. 1914).
    • 2. Gunnar M-K, f. 1919).
    • 3. Arne M-K, (f. 1923).
  • b. Hugo Severin Ahasverus Munthe-Kaas, (1852 - 1929), lektor.
  • c. Marius William Munthe-Kaas, (1856 – 1926), direktør.
   • i. William Mogens Munthe-Kaas, (1885 – 1910).
   • ii. Carl Fredrik Munthe-Kaas, (1886 – 1966).
   • iii. Einar Schelven Munthe-Kaas, (1888 – 1983).
    • 1. Einar Schelven M-K (f. 1916).
   • iv. Herman Munthe-Kaas, (1890 – 1977).
    • 1. Anders William (f. 1926).
   • v. Erik Munthe-Kaas, (1892 – 1973).
 • 2. Hartvig Cornelius Formann Munthe-Kaas, (1817 – 1886).
  • a. Hjalmar Ahasverus Munthe-Kaas, (1851 - 1904), sogneprest.
   • i. Hartvig Munthe-Kaas, (1891 – 1965).
    • 1. Hjalmar M-K, (f. 1895).
 • 3. Hans Munthe-Kaas, (1821 – 1905), kjøpmann
  • a. Sverre Hannibal Lie Munthe-Kaas, (1853 – 1932), telegrafbestyrer.
   • i. Wilhelm Munthe-Kaas, (1889 – 1949), direktør.
    • 1. Hans M-K, (f. 1915).
    • 2. Ove M-K, (f. 1917).
    • 3. Tage M-K, (f. 1920).
    • 4. Haaken M-K, (f. 1922).
  • b. Marius Carl Wilhelm Munthe-Kaas, 81862 – 1937), disponent.
  • c. Peter Herføll Munthe-Kaas, (1864 – 1937), direktør.
   • i. Hans Munthe-Kaas, 1891 – 1973).
    • 1. Peter Erik Gustav M-K (f. 1919).
 • 4. Ahasverus Munthe-Kaas, (1824 - ), kjøpmann.
  • a. Hans Rasmus Leganger Munthe-Kaas, (1857 – 1940), skolebestyrer.
   • i. Olaf Emil Munthe-Kaas, (1889 – 1956).
   • ii. Harald Rasmus Munthe-Kaas, (1892 – 1976),.
    • 1. Erik M-K, (f. 1925).
    • 2. Hans M-K, (f. 1927).
    • 3. Ove M-K, (f. 1929).
    • 4. Jan M-K, (f. 1933).
    • 5. Harald M-K, (f. 1937).
  • b. Hartvig Christoffer Eugen Munhe-Kaas, (1875 – 1957), gårdbruker, USA.


Kilder:

 • Dansk adels årbok 1917
 • Dag Strømsæther: Slekten Munthe-Kaas 1848 – 1998 (1998)