Leksikon:Guardein

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Myntguardein»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Guardein, gullsmedmester som skulle kontrollere gull- eller sølvgehalten i ferdige produkter og stemple sølvet som tegn på at gehalten var så høy som myndighetene hadde bestemt. Ennå i 1500-årene var det laugets oldermann (i denne egenskap kalt prøvemester) som skulle forestå kontrollen, men senere ble guardein utnevnt av myndighetene. En bestemmelse fra 1608 om at det skulle opprettes guardeinembeter i Oslo og Bergen ble likevel ikke fulgt, og det var først etter 1700 det kom guardeiner i disse to byene, samt Trondheim. Guardein ble også kalt proberer eller probermester. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.