Nammo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nammo A/S er et internasjonalt konsern med hovedkontor på Raufoss, og utspring i blant annet Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Per 2022 eier den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet halvparten av aksjene, mens det finske selskapet Patria Oyj eier den andre halvparten.

I 1995 ble Raufoss Ammunisjonsfabrikker delt opp. Selskapet hadde da lenge drevet med andre produkter enn ammunisjon, blant annet bildeler, mopeder og byggfasader. Raufoss Automotive ble utskilt for å videreføre produksjonen for bilindustrien, og ble kjøpt opp av Norsk Hydro. Ammunisjonsproduksjonen ble videreført av Nammo, som formelt ble grunnlagt i 1998. Opprinnelig hadde den norske stat 45 % av aksjene, mens resten var fordelt mellom finske Patria (den gang Patria Land & Armament Oy) og svenske Celsius AB. Sistnevnte har siden gått ut, og aksjene ble da jevnt fordelt mellom den norske stat og Patria. For å gjøre det hele enda mer komplisert; 50,1 % av Patria eies av den finske stat, mens resten eies av norske Kongsberg Gruppen. I 2007 kjøpte Nammo opp amerikanske Talley Inc.

Selskapet produserer missiler og driftssystemer for missiler, blant annet Penguin, Exocet og AIM-220 AMRAAM. Videre lager de ammunisjon i en rekke kalibre, fra 5.56x45 mm NATO til 120 mm panservognammunisjon.

De viktigste kundene er NATO-land, men selskapet har også solgt blant annet til Israel. Norge har siden 1959 hatt forbud mot eksport av våpen og ammunisjon til krigførende land, og Nammo har i enkelte tilfeller blitt beskyldt for å bryte dette forbudet. Det handler da gjerne om ammunisjon og våpen som er videresolgt til tredjeland. I enkelte tilfeller har kontroversielle salg blitt foretatt gjennom fabrikkene i USA, Finland og Sverige, slik at man har kunnet omgå norsk lovgivning - som kun gjelder eksport fra Norge. I 2022 ble det gitt tillatelse til videreeksport til Ukraina etter Russlands angrep på landet. Dermed var det innafor norsk lovgivning for eksempel da Danmark sendte et betydelig antall M72 panservernvåpen produsert av Nammo i Norge til Ukraina.

Litteratur og kilder