Nedre Borge (Øvre Eiker, 175/3)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Borge er en eiendom under Borge i Bingen. Eiendommen ble i 1880 skilt ut fra bruksnummer 2 (løpenummer 562) og fikk løpenummer 562b som senere ble bnr. 3, skyld 1 ort og 2 skilling. Den har i 2019 en størrelse på 3 mål.[1] Den grenser mot fylkesveien i øst og mot tidligere Borge skole i syd.

Eiere og bruker av gården

1880-1897: Christian Olsen Borge

Det er Helle Andersdatter som skiller ut eiendommen i 1880 til Christian Olsen Borge for kr. 1.200,-. Skjøte har bestemmelser om hus og bruksrett.[2]

I 1884 tinglyses grunnseddel til Ekers Skolekommisjon på en tomt nr. 7.[3]

Matrikkel 1886: Kristian Olsen, 562b – bnr. 3, skyld 1 ort 2 skilling, revidert 40 øre.

Folketelling 1891:[4]

 • Kristian Olsen, f. 1848, jordbrugsarbejde, selveier av lidt jord
 • Maren Johansd., f. 1845 Modum, hustru
 • Inga Ovidia Kristiansd., f. 1877, datter
 • Marie Kaspara Kristiansd., f. 1880, datter
 • Olaus Kristiansen, f. 1883, sønn,
 • Johan Kristiansen, f. 1886, sønn
 • Dorthea Olsd., f. 1844, ugift, husgj./dagarbejde


1897-1905: Andreas Johannesen Borge

Auksjonsskjøte i 1897 til Andreas Johannesen Borge for kr. 1.000,-. Det må være fra Kristian Olsen Borge da det ikke er tinglyst noen skjøter imellom.[5]

Folketelling 1900:[6]

 • Maren J. Borge, f. 1843 Øvre Eiker, gardmandsenke
 • Olaus K. Borge, f. 1884 Øvre Eiker, sønn, ugift, gbr./arbeider
 • Johan K. Borge, f. 1886 Øvre Eiker, sønn, ugift, snekker

1905-1910: Olaus Kristiansen

Skjøte i 1905 fra Andreas Johannesen Borge’s konkursbo til Olaus Kristiansen for kr. 1.500,-.[7]

Matrikkel 1905: Olaus Kristiansen, skyld 40 øre.

I 1910 skilles parcell Borge skole ut. Den får bnr. 8 og skyld 7 øre. Ny skyld for bnr. 3 blir 33 øre.[8]

1910-1919: Johan Kristiansen

Skjøte i 1910 fra Olaus Kristiansen til Johan Kristiansen for kr. 2.200,-.[9]

Folketelling 1910: [10]

 • Maren J. Borge, f. 1843 i Øvre Eiker, hm, enke, gaardmandsenke
 • Olaus K. Borge, f. 1884 i Øvre Eiker, sønn, ugift, gaardbruker, arbeider
 • Johan K. Borge, f. 1886 i Øvre Eiker, sønn, ugift, snedker, bostatus f.

I 1914 skilles parcell Sletta ut. Den får bnr. 9 og skyld 10 øre. Ny skyld for bnr. 3 blir 23 øre.[11]

1919-1925: Lars Sørbel

Skjøte i 1919 fra Johan K. Borge til Lars Sørbel på d.e.m.fl. for kr. 38.000,-.[12]

1925-1927: Olaus Sørli

Skjøte i 1925 fra Lars Sørbel til Olaus Sørli på d.e.m.fl. for kr. 7.000,-.[13]

1927-1932: Lars O. Sørli

I 1927 skjøte fra Olaus C. Sørli’s angivelige myndige og selvskiftende arvinger til Lars O. Sørli på d.e.m.fl. for kr. 7.000,-. Det anmerkes at hjemmel er i orden iflg. attest tg. 26.05.1927 og 03.12.1934.[14]

1932-1956: Hans A. Thorud

Skjøte i 1932 fra Lars O. Sørli’s angivelig i uskifte hensittende enke Ingeborg Sørli til Hans A. Thorud på d.e.m.fl. for kr. 4.500,-. Anmerkning: Uskifteerklæring for Lars O. Sørli’s enke Ingeborg Sørli tgl. 03.12.1934. Hjemmel i orden.[15]

Matrikkel 1950: Hans Thorud, skyld 23 øre.

Fra 1956: Anne Lise Thorud

Skjøte i 1956 fra Hans A. Thorud f. 1900, til datter Anne Lise Thorud, f. 1935, på d.e., bnr. 12 og gnr. 174 bnr. 11 for kr. 10.000,- samt husvære av femårlig verdi kr. 600,-.[16]

Delingsforretning

 • 1880: Utskillingen fra bnr. 2.[17]
 • 1914: Parcell Sletta skilles ut.[18]

Andre tinglysninger

 • 1884: Gundseddel til Ekers Skolekommission på en tomt nr. 7.[19]


Kilder

Referanser

 1. Nibio.
 2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister III 6 Side 127-128. Dat. 18.09.1880. Tgl. 06.12.1880. Pantebok/gr. boksforr. 367.
 3. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister III 6 Side 127-128. Dat. 31.12.1883. Tgl. 19.04.1884. Pantebok/ gr. boksforr. fol 398.
 4. Bingsvassdragets historielag.
 5. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister III 6 Side 127-128. Dat. 22.01.1897. Tgl. 20.02.1897. Pantebok/ gr. boksforr., fol. 751.
 6. Bingsvassdragets historielag.
 7. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205. Tgl. 15.05.1905. PB 1.
 8. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205. Dat. 19.01.1910. Tgl. 23.01.1910. Pb 3-962.
 9. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205. Dat. 07.05.1910. Tgl. 11.05.1910. Pb. 3-1143.
 10. Bingsvassdragets historielag.
 11. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205. Dat. 05.09.1914. Tgl. 21.09.1914. Pb. 6-153.
 12. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205. Dat. 22.07.1919. Tgl. 06.08.1919. Pb. 8-898.
 13. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205. Dat. 16.05.1925. Tgl. 03.06.1925. Pb. 12-366.
 14. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205. Tgl. 08.08.1927. Pantebok 15-209.
 15. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205. Dat. 18.06.1932. Tgl. 18.07.1932.
 16. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205. Dat. 30.08.1956. Db. 2784, 01.09.1956. Pb. A30-194.
 17. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205.
 18. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 205.
 19. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister III 6 Side 127-128.