Nedre Borge (Øvre Eiker, 175/5)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Borge er en eiendom under Borge i Bingen. Den består av 5 teiger og har i 2019 en størrelse på 462 mål hvorav 99 er fulldyrka jord og 222 er produktiv skog.[1] Eiendommen hadde løpenummer 564 som senere ble bnr. 5. Den strekker seg i 2019 helt fra Bingselva i øst og inn til Hafella i vest med noen korte opphold mellom teigene.

Eiere og bruker av gården

Ved matrikkel i 1838 står Peder Olsen som eier med skyld 1 2/5 lbt. som tilsvarte 2 ort 8 skilling.

1842-1867: Anders Christensen Borge

Skjøte i 1842 fra Peder Olsen Thorrud eller Kinnæs til Anders Christensen Borge for 400 spd.[2]

Folketelling 1865:[3]

 • Anders Kristensen, 52 år, f. Eker, eier
 • Kirsti Nilsdatter, 53 år, f. Eker, hustru
 • Kristen Andersen, 18, sønn
 • Karoline Andersdatter, 13, datter
 • Anne Kristine Andersdatter, 8, datter
 • Olave Andersdatter, 6, datter

Alle barna er født på Eker. De fødde 1 hest, 3 storfe og 7 sauer her i 1865.


1867-1884: Anders Olsen Stensrud

Auksjonsskjøte fra Anders Christensen Borges dødsbo til Anders Olsen Stensrud.[4]

Folketelling 1875:[5]

 • Ole Andersen, f. 1840 Modum, Nykirke, gbr./leilending
 • Christianna Andersd., f. 1843 Eker, Bakke, kone
 • Marianne Olsd., f. 1865, datter
 • Anders Olsen, f. 1868, sønn
 • Nils Olsen, f. 1870
 • Oluf Georg Olsen, f. 1872
 • Christopher Olsen, f. 1874

Alle barna er født på Eker, Bakke.

1884-1917: Andreas Andersen Stensrud g. m. Helle Sørine Larsdatter

Skjøte i 1884 fra Anders Olsen til Andreas Andersen Stensrud på d.e.m.fl. for kr. 5.000,-.[6]

Matrikkel 1886: Andreas Andersen Stensrud, skyld 2 ort 8 skilling, revidert 1 mark 65 øre. Løpenummer 564 blir fra nå av bnr. 5.

Folketelling 1891.[7]

 • Andreas Andersen Stensrud, f. 1847 Modum, gbr./selveier
 • Helle Sørine Larsd., f. 1854, hustru
 • Gunhild Marianne Andreasd., f. 1880 Modum, datter
 • Sille Marie Andreasd., f. 1882 Modum, datter
 • Anders Andreasen, f. 1886, sønn
 • Laura Lovise Andreasd., f. 1888, datter
 • Anne Olsd., f. 1845 Modum, enke, b, sypige
 • Anna Lovise Kristensd., f. 1876 Drammen, ugift


Folketelling 1900:[8]

 • Andreas Stensrud, f. 1847, Modum, eier
 • Sørine Stensrud, f. 1854, Eker,
 • Gunhild Stensrud, f. 1880, Modum, husstell
 • Sille Stensrud, f. 1882, Modum, husstell
 • Laura Stensrud, f. 1888, Eker
 • Lars Stensrud, f. 1892, Eker
 • Anders Stensrud, f. 1818, Modum, enkemann, underholdt av gardeieren
 • Kornelius Sveaas, f. 1853, Modum, levde av sin kapital, ugift.
 • Gudrid Brennhovd, f. 1878 i Gol, lærerinne ved folkeskolen, ugift.
 • Rasmus Pettersen, f. 1871, Eker, lærer ved folkeskolen, ugift.

Delingsforretning under utskifting i 1902 hvorved d. e. andel i Holte sameielag er skyldsatt for 5 øre. Ny skyld bli 1 mark 60 øre.

Matrikkel 1905: Andreas Andersen Stensrud, 1 mark 60 øre.

Folketelling 1910:[9]

 • Andreas Stensrud, f. 1847, S. Modum, hf, g., gaardbruker
 • Sørine Stensrud, f. 1854, Øvre Eiker, hm, g,
 • Lars A. Stensrud, f. 1892, Øvre Eiker, sønn, ug, arbeider hjemme på gaarden
 • Karsten K. Knive, f. 1903, Øvre Eiker, fl, ug, fors. av fabrikarb.
 • Torleiv Røgeberg, f. 1888, Øvre Eiker, el, ug, lærer v/ solkeskole

1917-1923: Lars A. Stensrud

Skjøte i 1917 fra Andreas Andersen Stensrud til Lars A. Stensrud på d.e.m.fl. for kr. 25.000,-.[10]

1923-1928: Johan Krogsund g.m. Anna Krogsund

Skjøte i 1923 fra Lars A. Stensrud til Johan Krogsund for kr. 36.000,- på d.e.m.fl.[11]

1928-1941: Paul og Arvid Krogsund

Skjøte fra Johan Krogsunds enke Anna Krogsund til Paul og Arvid Krogsund på d.e.m.fl. for kr. 17.820,-.[12]

Fra 1941: Arvid Krogsund

Skjøte i 1941 fra Paul Krogsund og hustru Kristi Krogsund til Arvid Krogsund på ½ part av d.e.m.fl. for kr. 10.200,-. Arvid Krogsund blir nå eneeier.[13]

Matrikkel 1950: Arvid Krogsund, 1 mark 60 øre.

Delingsforretning

 • 1902: Utskifting vedr. Holte sameierlag.[14]Kilder

Referanser