Nedre Borge (175/2, Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Borge er en eiendom under Borge i Bingen. Den består av 3 teiger og har i 2019 en størrelse på 544 mål hvorav 312 er produktiv skog.[1] Eiendommen hadde løpenummer 562 som senere ble bnr. 2. Det er lang, smal eiendom som strekker seg inn mot Hafella, samt en teig litt lenger inn.

Eiere og bruker av gården

Ved matrikkel i 1838 står Ole Pedersen som eier med skyld 2 ½ lbt som tilsvarer 4 ort 15 skilling.

1843-1871: Peder Olsen g.m. Anne Marie Johannesdatter

Det attesteres at Ole Pedersen og hustru Gunnild Herbrandsdatter haver etterladt seg ett barn, navnlig sønn Peder Olsen.[2]

Folketelling 1865: [3]

 • Peder Olsen, selveier, 61 år, f. Eker.
 • Anne Marie Johannesdatter, 38, f. Eker, hustru
 • Olaves Pedersen, 18, f. Eker, sønn, hjelper til
 • Johan Pedersen, 14, f. Eker
 • Trine Pedersdatter, 12, f. Eker
 • Karoline Pedersdatter, 10, f. Eker
 • Hans Peter Pedersen, 8, f. Eker
 • Marianne Pedersdatter, 5, f. Eker.

De fødde 1 hest, 4 storfe og 3 sauer.

I tillegg var det to familier til her i 1865. Hustand 1:

 • Knud Danielsen, Borge, 38, f. på Eiker, ”inderste”, ”strandsidder”, skomaker
 • Berte Marie Nilsd., 34, f. på Eiker, hustru, kalt Birthe Maria i kirkebok
 • Nils Teodor Knudsen, 9, f. på Eiker
 • Anton Knudsen, 7, f. på Eiker
 • Stine (Stina) Knudsd., 4, f. på Eiker, f. 1861
 • Daniel Knudsen, 3, f. på Eiker f. 1864

Ingen husdyr er nevnt.

Husstand 2:

 • Anders Olsen Kjelstrup, 51, f. i Sverige, ”inderste”, arbeider
 • Kristine Olsd., 33, f. på Eiker, hustru
 • Anne Matilde Andersd., 6, f. på Eiker, datter
 • Johanne Luise Andersd., 4, f. på Eiker, datter
 • Maren Otilia Andersd., 1, f. på Eiker datter

Ingen husdyr er nevnt.

I 1870 tinglyses bevilling for at avdøde Peder Olsen Borges enke Anne Marie Johannesdatter hensitter i uskftet bo.[4]

1871-1872: Ole Johan Pedersen

Skjøte i 1871 fra skifteretten i boet etter avdøde Peder Olsen Borge til sønnen Ole Johan Pedersen for 730 spd.[5]

1872-1875: Ole Samuelsen

Auksjonsskjøte fra Ole Johan Pedersen til Ole Samuelsen for 900 spd.[6]

1875-1908: Helle Andersdatter

Skjøte i 1875 fra Ole Samuelsen til pige Helle Andersdatter for kr. 1.200,-.[7]

Folketelling 1875: [8]

 • Birthe Andersd., f. 1836 Eker, Bakke, ugift, gbr./selveierske
 • Helle Andersd., f. 1830 Eker, Bakke, ugift, gbr./selveierske
 • Anders Pedersen, f. 1865 Eker, Bakke, sønn av Birthe
 • Ludvig ukjent, f. ????, hvor?, gift , omstreifende raller
 • Ukjent, ukjent, f. ???, hvor?, Ludvigs kone , omstreifende raller
 • Frederikke Ludvigsd, f. 1869, hvor? , datter av Ludvig
 • Mathilde Ludvigsd., f. 1873, hvor?, datter av Ludvig

Parcell Borge nedre skilles ut i 1880. Den får bnr. 3 og skyld 1 ort 2 øre. Ny skyld for bnr. blir 3 ort 13 skilling.[9]

Matrikkel 1886: Helle Andersdatter, skyld 3 ort 13 skilling, revidert 1 mark 28 øre. Nå benevnt 562a – bnr. 2.

Folketelling 1891: [10]

 • Helle Andersd., f. 1828, ugift, bruger og eier af jord
 • Berte Andersd., f. 1836, ugift, søster, bruger og eier af jord
 • Anders Pedersen, f. 1865, ugift, søstersønn, jordbrugsarbejde

Folketelling 1900: [11]

 • Helle Borge, f. 1818 i Eiker, eier, ugift
 • Berte Borge, f. 1836 Eiker, ugift, gardsarbeid og husstell
 • Anders P. Borge, f. 1865 Eiker, ugift, gardsarbeid og kjørearbeid.

Matrikkel 1905: Helle Andersdatter, 1 mark 28 øre.

1908-1909: Anders Pedersen Borge

Testamente i 1908 hvorved Helle Andersdatter indsetter Anders Pedersen Borge som enearving. Hjemmel i orden iflg. dødsattest 03.03.1913.[12]

1909-1916: Hans Klausen Ristvedt

Skjøte i 1909 fra Anders Pedersen Borge til Hans Klausen Ristvedt for kr. 5.500,-.[13]

Folketelling 1910:[14]

 • Gudbrand Nedberg, f. 1868 i Ringsaker, hf, g. jordarbeider, skogsarbeider
 • Jørgine Nedberg, f. 1864 Øvre Eiker, hm, g, arbeiderkone
 • Johan Martinius Nedberg, f. 1894 Øvre Eiker, ug, sønn, skogsarbeider
 • Lars Nedberg, f. 1904 Øvre Eiker, ug, sønn
 • Adolfine Nedberg, f. 1901 Øvre Eiker, ug, datter
 • Asta Elvine Nedberg,f. 1906 Øvre Eiker, ug, datter
 • Gunda Nedberg, f. 1896 Øvre Eiker, ug, tjenestejente

1916-1919: Johan Kristiansen Borge

Skjøte i 1916 fra Hans Klausen til Johan Kristiansen Borge for kr. 5.000,-.[15]

1919-1925: Lars Sørbel

Skjøte i 1919 fra Johan K. Borge til Lars Sørbel på d.e.m.fl. for kr. 38.000,-.[16]

1925-1931: Lars O. Sørli g.m. Ingeborg Sørlie

Skjøte i 1925 til Lars Sørbel til Lars O. Sørli for kr. 11.500,-. Anm: Uskifteerklæring for Lars O. Sørli’s enke Ingeborg Sørlie, tgl. 03.12.1934.[17]

I 1931 skilles parcell Brønnstad ut. Den får bnr. 12 og skyld 8 øre. Ny skyld for bnr. 2 blir 1 mark 20 øre.[18]

Matrikkel 1950: Ingeborg Sørlie, 1 mark 20 øre. Ref. uskifteerklæring 1934.

Delingsforretning

 • 1880: Parcell Borge nedre skilles ut. Den får bnr. 3 og skyld 1 ort 2 skilling.[19]
 • 1931: Parcell Brønnstad skilles ut. Den får bnr. 1 og skyld 8 øre.[20]

Kilder

Referanser

 1. Nibio.
 2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister III- side 166. Dat. 16. og 21.02.1843. Tgl. 10.03.1943. Fol 609.
 3. Bingsvassdragets historielag.
 4. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister III- side 166. Dat. 11.09.1857. Tgl. 13.06.1870. Fol. 46.
 5. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister III- side 166. Dat. og tgl. 29.04.1871. Fol. 194.
 6. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister III- side 166. Dat. 23.11. og tgl. 16.12.1872. Fol. 428.
 7. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister III- side 166. Dat. 10.07.1875. Tgl. 24.07.1875. Fol 713.
 8. Bingsvassdragets historielag.
 9. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 203. Dat. 03.07.1880. Tgl. 06.07.1880. Db. 511.
 10. Bingsvassdragets historielag.
 11. Bingsvassdragets historielag.
 12. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 203. Dat. 12.08.1902. Tgl. 24.02.1908. Pantebok 2, fol. 959.
 13. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 203. Dat. 02.06.1909. Tgl. 14.06.1909. Pb 3-445.
 14. Digitalarkivet.
 15. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 203. Dat. 14.02.1916. Tgl. 21.02.1916. Pb 6-1031.
 16. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 203. Dat. 22.07.1919. Tgl. 06.08.1919. Pb 8-898.
 17. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 204. Dat. 16.05.1925. Tgl. 03.06.1925. Pb 12-366.
 18. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 204. Dat. 07.12.1931. Tgl. 21.12.1931. Pb 24-109.
 19. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 203.
 20. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri panteregister V-11, side 204.