Nesodden rådhus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nesodden rådhus lå på VardenNesodden fra det ble tatt i bruk i 1945 til det ble erstattet med Nesodden kommunesenter på Tangenten i 2012.

Nesodden hadde ikke et eget rådhus eller kommunehus før andre verdenskrig. I 1937 ble det nedsatt en herredshus-komite ledet av kommuneingeniør Nerdrum. Først og fremst måtte bygningen kunne huse hele kommuneadministrasjonen samt elektrisitetsverkets kontor og lager. En vaktmesterbolig måtte også komme, og dessuten lokaler for brannstasjon og forsamlingslokale, «eventuelt kombinert med kino, folkebad samt andre nødvendige eller samfundsgavnlige virksomheter».

Komiteen holdt befaringer rundt om i kommunen og ga følgende innstilling hva gjaldt lokasjon for herredshuset: «Herredshusets plass bør være i bygdens centrum. Tomt utpekes enten ved Fjellstrand (Nyborg) eller ved kirken». Nesoddtangen var ikke utbygd, og kommunens tyngdepunkt lå i sør. Fjellstrand i vest var aktuelt, og da enten ved Nyborgdammen eller i hovedveikrysset, eller Nesodden kirke i øst og da på Nystuen eller nedenfor Nesodden gamlehjem. Ett komitemedlem innstilte på Nesoddtangen hvor han anså det for å være to aktuelle tomter.

I 1939 ble det holdt ny befaring. Nystuen ble beholdt som alternativ, tomtene på Nesoddtangen var fortsatt aktuelle samt tomter under Persilengen, ved Berger veiskille og på Torget. Komiteen ble imidlertid ikke ferdig i tide til saken kom opp for kommunestyret i desember 1939, så da ble saken utsatt. Flere representanter tok til orde for å ha rådhus et tilbygg til eksisterende bygning, for eksempel Fjellstrand skole; en representant bemerket at «nybygg er vanvittig i tider som disse».

Under krigen reiste det norske entreprenørfirmaet Brødrene Vister et hus for den tyske okkupasjonsmakten, og det lå på Varden. Etter krigens slutt ble huset straks overtatt av Nesodden kommune, som nå brukte det som rådhus og kommuneadministrasjonshus.

Etter en debatt siden 1980-tallet satte Nesodden kommune i 2002 ned en plankomité som skulle «planlegge nye lokaler for kommunens virksomhet til erstatning for nåværende bygg på Varden». I 2007 vedtok kommunestyret å selge Varden-tomta for 115 millioner kroner. Vedtaket skjedde med 16 mot 10 stemmer—Ap, Høyre, Venstre og Frp mot RV, De Grønne, KrF og ordførerens parti SV.

I 2012 sto kommunens nye lokaler «Tangenten» klare, og rådhuset på Varden ble revet i 2013. På den gamle rådhustomta, med vid utsikt over Oslofjorden, begynte PEAB og Follo boligbyggelag allerede i 2010 å bygge leiligheter; det som ble kjent som Vardentoppen.

Kilder

  • «Hvor blir Nesoddens nye herredshus liggende?», Akershus Amtstidende 3. juli 1937
  • «Nesodden herredsstyre», Akershus Amtstidende 18. desember 1939
  • «Viktig Varden-vedtak», Akershus Amtstidende 26. april 2007
  • «Kommunestyret solgte "skinnet"», Akershus Amtstidende 27. april 2007
  • «Gravde i gang Vardentoppen», Akershus Amtstidende 28. juni 2010
  • «Vardenhuset rives», Akershus Amtstidende 25. februar 2013
  • Historikk - Nesodden kommunesenter