Niels Høeghs vei (Strømmen)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Niels Høeghs vei sett fra nordøst 1958. Brattbakken går opp fra Statsråd Ihlens vei i bildets nedre venstre hjørne.
Foto: Ukjent/MiA
Bråte gård sett mot nordvest i 1949, Niels Høeghs vei nederst til høyre i bildet. Gårdens indre hage omkranses av en lav granhekk. På nedsiden av hekken ses den ytre eplehagen, som lå godt skjermet av en høy granhekk på nordsiden.

Niels Høeghs vei har fått sitt navn etter ordfører Niels Høegh, han var spesielt opptatt av saker som kunne bedre folks levekår. Veien ble bygd i etapper. Første trinn var brattbakken opp fra Statsråd Ihlens vei rundt 1920, man startet altså i motsatt ende av nummernes rekkefølge. Siste del fra nummer ti fram til Bråtealleen ble ferdig i 1939. Men i 2015 måtte Niels Høeghs vei svinges vekk igjen fra Bråtealleen fordi den nye Bråteveien krevde stor plass. Veien ble da ført i en stor sving direkte inn på Statsråd Ihlens vei.

Etter at brattbakken i den fjerne enden var kommet på plass gikk veianlegget sin gode gang videre i 1920- og 30-årene, og tomtene ble hurtig solgt. Ved krigsutbruddet i 1940 var omtrent halvparten av tomtene bebygd. I 1955 ble det på toppen av brattbakken laget en avgrening til Kong Rings vei, som etter den da gjeldende reguleringsplan var tenkt å gå i en stor ring rundt det største av Bråtes jorder. Disse planene ble forkastet da planene for Bråteveien, Bråtejordet skole og Bråtejordet barnehage ble vedtatt rundt 2012.

Det var Nils N. Ihlen som sto for utparselleringen av Niels Høeghs vei. Tomtekjøperne fikk etter hvert rett til å ta vare på eplehøsten fra gårdens ytre hage. Denne var anlagt rundt 1860, og ble etter anlegget av Niels Høeghs vei liggende like inntil veien, mellom veien og gårdsbebyggelsen.

Se også


Litteratur

  • Lundberg, Ole: «Lek og alvor». Eget forlag 2005. ISBN 82-995441-2-2
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2008: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
  • Lundberg, Ole: «Okkupasjonstiden.» Eget forlag 2010. ISBN 978-82-997215-1-6
  • Bunæs, Steinar: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2010. ISBN 978-82-997416-6-8
  • Bunæs, Steinar: For Strømmen i hundre år. Strømmen Vel 1913-2013. Utgitt av Strømmen Vel. Strømmen 2013. 240 s. ISBN 978-82-303-2320-5