Nils Ebbesen (lagmann)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nils Ebbesen (trolig død 1662) var lagmann i Stavanger fra 1654 til 1662.

Embetskarriere

Ebbesen ble i mai 1654 utnevnt til lagmann etter «afgangne Jacob Rasch» med samme rettigheter som Rasch hadde hatt.[1]

Ebbesen skal ha vært i kongens tjeneste i 30 år da han ble lagmann i Stavanger, bl.a. som kongelig kjøkkenskriver, renteskriver og ved deltakelse i «den keiserlige krig», senere skriver på Sølvverket, skriver på Varberg og tøyhusskriver i København. Han påstod å ha reddet Fredrik III den 12. august 1628.[2]

Økonomi

Ebbesen fikk ved utnevnelsen de samme embetsinntekter som Jacob Rasch hadde hatt. Han fikk i særskilt inntekt 100 rd. årlig fra påske 1654.[3] I 1655 klaget han over «almuens armod og embetets store ringhed».[4] Han fikk løfte på 100 rd. i tilleggsinntekt i tre år.[5] Han fikk i 1657 igjen bevilget 100 riksdaler ekstra som skulle tas fra den uvisse rente i lensinntekten, begrenset til tre år.[6]

Kirsten, Ebbesens enke, stevnet neste lagmann Johan Diriksen inn for rådstuen 4. juni 1663 fordi han holdt tilbake hennes jordeboksrettigheter og inntekten fra hennes nådens år. Diriksen unnlot svare på tiltalen.[7] I 1664 søkte hun om å få inntektene av Vatne prebende som var benefisert hennes mann på livstid. Diriksen ble befalt å inngi svar på søknaden.[8] Trass i at Diriksen ble dømt av rådstueretten til å imøtekomme hennes krav, nektet Diriksen å etterkomme dommen. Lensherren i Stavanger, Henrik Below, fikk befaling om å hjelpe henne til rette.[9]

Kommissær

Ebbesen og lagmann Hans Hansen i Bergen ble ved kongebrev av 15. juni 1655 kommissærer i en arvesak i Bergen mellom Jens Ibsen og Erik Ottesen Ornings arvinger. De skulle erstatte den tidligere kommisjon med lagmann Nils Hansen Hammer i Christiania og Jacob Rasch i Stavanger fordi den ene var død og den andre svakelig, se artikkelen om lagmann Jacob Lauritsen Rasch.[10]

Lagtingsprotokoller

Fra Ebbesens tid er det, i tillegg til den lagtingsprotokollen han førte, også bevart en aktprotokoll for årene 1659–1662 med avskrifter av en lang rekke saksdokumenter som knytter seg til de enkelte sakene.[11]

Familie

Nils Ebbbesens opphav er ukjent. Han døde trolig i 1662. Han var gift med Kirsten N., gravlagt 4. desember 1668.

Barn:

a. Lisbet Nilsdatter, g.m. Peder Pedersen Gjøvad, fogd på Jæren 1665–1668.[12] Han var trolig første gang gift med en datter av forrige lagmann Jacob Rasch.
b. N. Nilsdatter g.m. Mikkel N. De hadde sønnen Jens Mikkelsen som i 1713 var klokker i Stavanger. De hadde en datter som var gift med klokkeren i Stavanger, Jacob Mikkelsen Sadolin.[13]
c. Nils Nilsen, nevnt 1655 da han på farens vegne krevde inn resterende lagmannstoll i Ryfylke.[14]

Viselagmenn

Johan Diriksen er nevnt som viselagmann siden 1660. Grunnen var at Ebbesen var gammel og syk. Diriksen overtok som lagmann i 1662.

Referanser

 1. Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 200.
 2. Langes embetskalender, i Riksarkivet.
 3. Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 331f.
 4. Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 331, Langes embetskalender, i Riksarkivet.
 5. Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 331f.
 6. Statsarkivet i Stavanger, Lensarkivet i Stavanger, boks 9l konvolutt 5, brev 6, dat. København 26. juni1657.
 7. Samlinger til Stavangers historie, bd. I, s. 291.
 8. Norske kongebrev, bd. I, sak 1664:1.
 9. Norske kongebrev, bd. I, sak 1664:128.
 10. Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 327f.
 11. Protokollen ble funnet ved Statsarkivet i Trondheim og ble overført til Statsarkivet i Stavanger.
 12. Gjøvad er et sokn i Danmark nær Viborg.
 13. Samlinger til Stavangers historie, bd. III, s. 315.
 14. Tingbøker for Ryfylke, bd. VIII (1652–1657), Statsarkivet i Stavanger 1981.


Fiat-justitia medium.jpg Nils Ebbesen (lagmann) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.