Nordfjord sorenskriverembete

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nordfjord sorenskriverembete ble opprettet i 1591 og omfattet Nordfjord. Embetet skiftet navn 1. januar 2002 til Nordfjord tingrett, og dette ble innlemmet 1. januar 2005 med Sunnfjord tingrett og den vestlege delen av Ytre Sogn tingrett, med unntak av Gulen kommune til Fjordane tingrett.

Denne ble fra 1. juli 2017 slått sammen med Sogn tingrett til dagens Sogn og Fjordane tingrett.

Sorenskriveren i Nordfjord skal ha holdt til på Apalset i Gloppen fram til rundt 1700, og deretter i Nordfjordeid i Eid, fra 1. januar 2020 Stad kommune.

Arkivmaterialet etter sorenskriveremebetet er avlevert til Statsarkivet i Bergen, og det eldste materialet går tilbake til 1641.

Sorenskrivere

Embetsperiode Navn merknader
1592, 1595 Morten Torbensen
1606, 1608 Torgels Jensen
1612-1632 Mauritz Jensen
1639 Jens Madsen
1640-1653 Iver Anchers
1653-1669 Søren Christensen Wittrup
1669-1682 Baltzer Sørensen
1682-1689 Peder Kaatte
1689-1700 Jacob Henrichsen
1700-1710 Peder Clausen Paust
1711- Povel Schonevig
1741- Lauritz Stub
1762-1802 Johan Daniel Stub Sønn av Lauritz Stub
1803-1809 Niels Nielsen Vogt
1809-1813 Jørgen Herman Vogt Sønn av Niels Vigt, senere statsråd
1813-1824 Gudbrand Aamot
1824-1845 Niels Raanæs Schioldager
1845-1860 Wilhelm Huitfeldt
1860-1871 Peter Severin Jacob Daae
1872-1876 Ole Jørgensen Richter
1877-1896 Hans Ramshardt Koefoed
1896-1902 Christen Faye von Krogh
1902-1909 Ivar Waldemar Brøgger
1909-1918 Ivar Andreas Nordang
1918-1926 Anton Peter Sparre
1926-1936 Johannes Stenersen
1936-1946 Søren Caspersen
1947-1952 Lars Anton Danielsen
1952-1977 Wilhelm Wahr Faret
1977-1982 Rolf Utengen
1982-1986 Einar Tofte
1987-2004 Gunnar Steintveit

Kilder og litteratur