Nordlandsbanken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordlands Privatbank stiftet i 1893, annonse i Bodø Tidende 20. april 1920.

¨Nordlandsbanken ble grunnlagt i 1954 gjennom en fusjon av Nordlands Privatbank, Fauske Bank, Søndre Helgelands Kreditbank og Helgelands Fiskeri- og Handelsbank. Eierskapet ble i 2003 overtatt av DnB, og i 2014 ble Nordlandsbanken fusjonert inn i DNB. Banken hadde sitt hovedkontor i Bodø.

Bakgrunnen for fusjonen var at myndighetene i åra etter andre verdenskrig la press på de mindre forretningsbankene om å gå inn i større enheter. Nordlands Privatbank, som var den største av de fusjonerte bankene, hadde fra 1923 til 1928 vært under offentlig administrasjon, men hadde så klart å stå på egne bein igjen. Men i 1953 kom man fram til at det var hensiktsmessig med en fusjon med flere mindre banker.

Under bankkrisa i 1980-åra klarte Nordlandsbanken seg greit, og per 2002 var den landets eneste større regionale forretningsbank. Knekken kom fra banken fikk alvorlige problemer etter å ha lånt ut 450 millioner til Finance Credit-systemet. DnBs oppkjøp ble redninga. Fram til 2014 fungerte Nordlandsbanken som en egen bank, med DnB som eier. Nordlandsbanken fikk overta alle DnBs filialer i Nordland, mens DnB overtok Nordlandsbankens filialer andre steder. Finansdepartementet ga i 2008 dispensasjon til å videreføre denne ordninga. Da dispensasjonsperioden gikk ut i 2011 ble en søknad om fornying avslått, og Nordlandsbanken måtte avvikles som datterselskap og fusjoneres inn i moderselskapet, som da hadde skifta navn fra DnB/DnB NOR til DNB.

Litteratur og kilder