Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) sitt datatilbud er delt inn i tre hovedtyper; regionaldata, individdata og data om det politiske systemet. I tillegg finnes informasjon om publiserte arbeider basert på data fra NSD. Regionale data beskriver geografiske enheter, eller opptellinger av de individene som befinner seg innenfor slike enheter. Spesielt bør nevnes kommunedatabasen, som inneholder opplysninger om norske kommuner fra 1769 og frem til i dag. Under individdata finnes blant annet norske og internasjonale intervjuundersøkelser og forløpsdata fra det norske trygdesystemet. Data om det politiske systemet omfatter blant annet data om voteringer i Stortinget. For å bruke kommunedatabasen må en være registrert bruker.