Ogndalens Samtalelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Konrad Kvarving, østre Stensenget i Ogndal. En av initiativtagerne til Ogndalens Samtalelag og en av stifterne av Ungdomslaget Ogna i 1896.
Foto: U. L. Ogna (1996)

Ogndalens Samtalelag ble stiftet på Skei fastskole søndag den 15. mars 1885. Foranledningen var en invitasjon fra fem karer i «Ytre Ogndalen» som egentlig ville stifte et ungdomslag. Ungdomslaget i denne delen av Ogndal, skulle ikke komme før i 1896, men samtalelag ble det – uten at vi heilt vet hvor lenge det varte.

«Forprosjekt»

Den første spire til ungdomslag i Ytre Ogndalen ble gjort ved at det i januar 1885 ble sendt lister til følgende gårder i nevnte rekkefølge: Skeid, Risberg, Bruem, Strugstad, Fjeseth, Overholdt, Brandsæg, Overrein, Grøttum, Koldaas, Støen, Findstad, Røysing, Stenseng, Gravaas, Kokaas, Boldaas – og returnert en av innbyderne som var:

 • Kristian Overrein
 • Ole Nilsen Overrein
 • J. Overrein
 • Kristian Skeid
 • Konrad Kvarving.

33 navn

Mottakerne av listene ble bedt om å skrive seg på, om de var interessert i å få dannet et ungdomslag. Her ser vi de 33 som tegna seg som interessenter:

 • Jakobine Skeid
 • Aksel Skei
 • Andreas Skei
 • Elen Overrein
 • Margrethe Overrein
 • Olava Overrein
 • Beret Overrein*
 • Anna Overrein
 • Paul Røysing
 • Johan Koldaas
 • Ernst E. Støen
 • Elen Grøttum
 • Julie Grøttum
 • Lovise Grøttum
 • Inger Støen
 • Nikoline Finstad
 • Jakob J. Finstad
 • Bertram O. Finstad
 • Johanna Findstad
 • Anne Findstad
 • Dorothea Finstad
 • Karen Røysing
 • Bergithe Røysing
 • Edvard Røysing
 • Jonetta Røysing
 • Ole Røysing
 • Othelia Stenseng
 • Einar Stenseng
 • Johan Kokaas
 • Ingeborg Kokaas
 • Hermann Kvarving
 • Iver J. Brantsæg
 • Petra Skeid.

Lokalkjente ser straks at her mangler det folk fra flere gårder, noe som gir god grunn til å mene at det var flere lister i omløp, men som nok er forsvunnet i løpet av historiens gang. Tar vi med innbyderne, blir det likevel 38 sikre navn som slutta opp om laget.

«Møt på Skej Fastskole!»

Slik så Skei fastskole ut da samtalelaget ble stifta. Ukjent fotograf

De som tegnet seg, ble bedt om å møte på Skei Fastskole kl 3 (1500) på søndag den 15. mars. I innbydelsen ble det forespeilet ei handskrevet lagsavis, og at «indskrivningspenge» ble satt til 25 øre, noe som per 2010 tilsvarte litt i underkant av 15 kroner.

Vi vet ikke hvor mange som møtte på skolen i Røysinggrenda denne søndagen i mars 1885, men Ole Strugstad skal på et ungdomsmøte på Ner-Overrein i 1917 ha fortalt at dette var det første forsøk på å starte det ungdomslaget som i 1896 fikk navnet Ungdomslaget Ogna. Ved samme anledning fortalte Christian Overrein at laget fikk navnet Ogndalens Samtalelag. Fra andre bygder kjenner man til at slike førsteopptak til ungdomslag ofte ble kalt «ynglingeforeninger», men i Røysing valgte man å ta i bruk en litt norskere betegnelse.

Kilde