Olstad skole (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Olstad skole er en nedlagt folkeskole i Skreien i Østre Toten. Kretsen ble oppretta i 1860, og tomt med skolejord ble kjøpt fra garden Olterud (gnr. 206). I likhet med flere andre skoler i Østre Toten ble Olstad lagt ned i 1893. Noen elever ble overført til Vilberg skole, men storparten kom til å høre til Stange krets. Kommunen solgte eiendommen som småbruk.

Oppstart

Parsellen Olstad ble av enke Petronille Hågensdatter, som satt i uskiftet bo etter sin mann Torstein Gundersen, solgt til skolejord for Olstad krets. Skolehus med bolig for læreren ble bygget i 1860-1861.

Omgangsskolelærer Martin Andersen født 1854, ble ansatt som lærer i 1874 i Olstad krets og virket til 1882. Da han sluttet som lærer og søkte om pensjon, anbefalte skolekommisjonen at denne måtte stå i forhold til hans lange tjenestetid, 38 år, og at han utviste flid i lærergjerningen.

Lærer Lilletvedt

Gunnar Gunnarsen Lilletvedt (født 1850) ble ansatt som lærer i januar 1882 og tiltrådte sin lærerpost i juni samme år. I 1885 utba Lilletvedt seg «et vitnesbyrd der med anbefaling må være såpass at det må være verdt å vedlegge hans andragende om ledig lærerpost». Han fikk attest for å være en utmerket duelig lærer og var som sådan erkjent i sin skolekrets, «likesom også hans skolebarn ved siste bispevisitas tiltrakk sig opmerksomhet ved deres kvikkhet og skjønsomhet». I 1887 forelå i et møte i skolekommisjonene en alvorlig klage over Lilletvedt fra en større del husfedre som ikke, slik som forholdene var, fant å kunne sende sine barn til Olstad skole. Skoledirektøren deltok i møtet, Lilletvedt ble pålagt å holde seg til bestemmelsene og ikke straffe barna ved lugging. Han ble alvorlig minnet på «at han med Guds hjelp måtte strebe efter, gjennom en grundig og ydmyk selverkjennelse mere og mere å seire over den sinnets heftighet, der for tiden synes å legge hindringer i veien for hans gjernings rette trivsel.» Det ble aldri et godt forhold mellom Lilletvedt og kretsen. Klagemålene ble ved å strømme inn, og både kretsen og skolekommisjonen drog sikkert et lettelsens sukk da han i 1893 mottok ansettelse i Onsøy.

Lærere

Kilder og litteratur

  • Gjørvad, Olav (red.): Totens bygdebok - bind 2, Oslo 1937. Digital versjonNettbiblioteket, s. 586-589.
  • Nedskrevne opplysninger fra Mjøsmuseets arkiver, videreformidlet av Berit Warholm Sørum, som i dag bor på Olstad.