Innlandsarkiva

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Opplandsarkivet»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Innlandsarkiva er et samarbeidstiltak om privatarkiv mellom Innlandet fylkeskommune og følgende museer i Innlandet: Anno museum, Gudbrandsdalsmusea, Mjøsmuseet, Norsk Vegmuseum, Randsfjordmuseet, Stiftelsen Lillehammer Museum og Valdresmusea. Det ble etablert i 1981 som Opplandsarkivet, og nettverket var da hovedsakelig knyttet til Oppland fylke. Det ble gjort om til å gjelde hele Innlandet i 2023, og samtidig ble også navnet endret.

Privatarkiv er arkiv etter bedrifter, foreninger og privatpersoner som har betydning for både sin samtid og fremtidige generasjoner. Arkivet er desentralisert, med avdelinger i Innlandet. Foruten tradisjonelle papirarkiv har Innlandsarkiva også ansvar for foto, lydmateriale som intervjuer og musikk, film og elektronisk arkiv.

Innlandsarkiva samarbeider også med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og er fylkesorgan for dette. Arkivets daglig ledelse ivaretas av et sekretariat som siden 2006 har hatt tilhold ved Mjøsmuseet. Sekretariatsleder fra 2011-2023 var Silje Cathrin Fylkesnes. I 2023 overtok Gunn Idun Gaardløs Hammer stafettpinnen, men da under tittelen leder for Innlandsarkiva. Det høyeste organet i Innlandsarkiva er Museumsforum Innlandet som består av direktørene ved museene, samt representanter fra fylkeskommunen.

I 2006 hadde Opplandsarkivet 4606 registrerte arkiv, tilsvarende snaut 3000 hyllemeter.

Videre lesing: