Mjøsmuseet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Slippen ved Mjøssamlingene
Foto: Harry Wad

Mjøsmuseet er regionmuseum for kommunene på vestsida av Mjøsa. Museet ble oppretta 1. januar 2006, da Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag (Toten Historielag), Gjøvik historiske samlinger og Mjøssamlingene ble slått sammen. Dette skjedde i forbindelse med den store konsolideringsreformen i norsk museumsverden. På ei ekstraordinær generalforsamling før jul i 2005 ble det vedtatt at navnet skulle bli Mjøsmuseet.

Anlegg

Museet forvalter flere større anlegg som publikum kan besøke:

  • Eiktunet. Friluftsmuseet ble grunnlagt i 1954 for å ta vare på tilflyttede bygninger fra Vardal og Snertingdal, og er et mye brukt turområde i solhellinga ovenfor Gjøvik by.
  • Steinberg. Rydningsplassen som ble privat eid amtmannsgard for Lauritz Weidemann og fru Ditlevine f. Qvist. Fra 1934 har eiendommen vært Totens bygdemuseum med hus, park, privat gravsted, jorder og skog, i tillegg til tilflyttede bygninger fra Toten. Amtmannsgardens bygninger ble fredet i 1924.
  • Gjøvik gård. Dette var glassverkseier Caspar Kauffeldts og fru Ingeborg Lysgaards hjem, og seinere generalkrigskommisær Alf Mjøens gave til Gjøvik by gjennom et testamente fra 1952. Eiendommen har vært et sentralt kulturelt møtested og byens viktigste park siden 1956. Bygninger og park ble fredet i 2008.
  • MjøssamlingeneMinnesund. Dette er Innlandets eget sjøfartsmuseum med båter, pakkhus, brygge og slipp. Dette er stedet der Skibladner ble montert og sjøsatt i 1856, og der båten fremdeles overhales.
  • Deler av Kapp melkefabrikk. Fabrikken var den største i Østre Toten kommune tidlig på 1900-tallet og produserte kondensert mjølk uten tilsetting av sukker, Vikingmelk. Utstillingen Mjøsas ark formidler historien om menneskenes bruk og liv ved Mjøsa, og er plassert i lokalene ut mot Skibladnerbrygga. Museets betjente dokumentasjonssenter og administrasjon er også plassert her.

Tidligere drev museet Peder Balke-senteret på Billerud i samarbeid med Østre Toten kommune. Rud skole med bygninger og jord ble del av museet i 1976 og solgt til private eiere sommeren 2018.

Arkiv og samlinger

Mjøsmuseet har arkiv og dokumentasjonssenter på Kapp og Gjøvik. Oldsaksamlingen ved Mjøsmuseet er en av landets største utenom universitetsmuseene.

På lokalhistoriewiki.no har en del bilder fra Mjøsmuseets fotosamlinger blitt lasta opp og tatt i bruk i ulike artikler. En oversikt finnes i kategori:Bilder fra Mjøsmuseet.

Direktører

Den første direktøren, Arne Amlien, satt bare fram til høsten 2006. Han ble etterfulgt av Magne Rugsveen, som var sjef for Mjøsmuseet fra 2007 til 2012. Direktør sia 2012 er Arne Julsrud Berg.

Annet

Ingrid Arnulf skrev i 1948 en Ode til Toten Museum, som derfor nå gjelder for Mjøsmuseet.

Kilder og litteratur