Billerud (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Billerud
Billerud 2013.jpg
Hovedbygningen og hagen på Billerud.
Foto: Øyvind Holmstad (2013).
Først nevnt: 1592
Sted: Østlia
Kommune: Østre Toten
Fylke: Innlandet
Gnr.: 89
Bnr: 1
Postnummer: 2849

Billerud er en gard i Østlia i Østre Toten, sørøst for tettbebyggelsen på Kapp. Stedet har tidligere vært både embetsgard og aldershjem. I den nedre bygningen er det nå et kultursenter, Peder Balke-senteret. Senteret drives av Østre Toten kommune. Den øvre bygningen, som ble bygd som aldershjem, huser fra 2000-åra Peder Balkes hus, med blant annet kafé og interiørbutikk.

Gardsnavnet

I bokverket Norske Gaardnavne blir det antatt at navnet opprinnelig har lydt «Billaruð, som vel maa komme af et Mandsnavn Billi». Uttalen er /bi`lleru/.

Embetsgard

Eiendommen var fra 1767 til 1882 embetsgard, med eierne generalmajor Michael Darre, amtsfysikus Ernst Fredrik Eckhoff, sorenskriver Christopher Christian Weidemann og oberst Carsten Anker. På Billerud er ett av Totens tre private gravsteder. Dette ble oppretta av generalmajor Darre for ham og hans familie. Det ble først åpnet for å søke om private gravsteder fra år 1800, og man måtte søke kongen om å få en slik tillatelse. Darre var tidlig ute, "reskript" ble gitt 10.desember 1802.

Hovedbygningen ble alt i 1923 freda, etter at antikvar Anders Bugge hadde vært på befaring i storgardsmiljøet på Toten. Bugge uttalte at bygningen «muligens (er) den av bygdens hus som eier den største harmoni og balanse i proportionerne». Det var sorenskriver Weidemann som ga bygningen dens nåværende utseende, med blant annet å bygge på andreetasjen.

Aldershjem og fattiggard

Skibladner sett fra Billerud i 2011.
Paviljongen Lifland. Bilde fra boka Norske haver i XVIII. og XIX. aarhundrede (1916).

I Weidemanns tid, i 1833/34, ble også salen dekorert av Peder Balke. Dette er bakgrunnen for at det ble Peder Balke-senter på Billerud. Kommunen kjøpte imidlertid eiendommen alt i 1902, for å bruke den som fattiggard. Dette ble seinere et ordinært aldershjem som holdt til på Billerud til 1985, da det ble erstatta av Kapp bo- og servicesenter. I folketellinga fra 1910 står det at det finnes to sidebygninger med natteopphold på Billerud. Disse bygningene ble kalt tuberkolosesykehus og "Kontorbygningen".

Beboere på Billerud i 1910

Navn Født Merknader
Henrik Thorsnæs 1885 Bestyrer på Billerud i 1910.
Theoline Aaslund 1883 Bestyrerinne på Billerud i 1910.
Trygve Fredriksen 1900 Sønn av fabrikkarbeider på Kapp. Bodde uten familien på Billerud.
Adolf Mesterstuen 1892 Gardsgutt på Billerud i 1910. Emigrerte senere til USA.
Ellen Andersen Båshusbakken 1829 Innerstkone fra Nordlia. Plassen Ellenbakken er antakeligvis oppkalt etter henne.
Magda Hanestad 1889 Kokke på Billerud i 1910. Giftet seg, og ble gårdbrukerkone på Lifland senere.
Alvilde Emilie Stuve 1885 Fra Nordlia. Bodde på Billerud med sønnen Einar.
Petronille Margrethe Johansdatter 1842 Ugift. Ble tilsynelatende tatt hånd om av enten foreldre eller fattigvesen hele livet. Fikk en datter 41 år gammel.
Karine Olsen 1874 Bodde på Billerud med fire små barn i 1910.
Petra Skattum 1881 Ugift.
Ole Olsen Skullerud 1856 Tidligere familiefar og arbeider ved Christiania Portland Cementfabrik (CPC) i Røyken.
Peder Hansen Spillemannsbakken 1829 Enkemann
Julius Jensen Klippen 1897 Unggutt på Billerud i 1910.
Tora Olsdatter Brattli 1889 Datter av skredder Ole Nilsen i Amundrustadstuggua.
August Larsen 1896 Bodde sammen med sin yngre bror på Billerud
Amund Larsen 1899 Bodde sammen med sin eldre bror på Billerud
Kristian Eliassen 1824 Murer fra Vang i Hedmark.
Oline Madsen 1840 Veverske

Andre beboere på Billerud (basert på kirkebok for Hoff sokn 1910-1920)

  • Marte Marie Larsen (født 1829 på Rustadbakken, død 13. august 1910 på Billerud)

Kultursenter

Billerud ble galleri og kultursenter i 1986. Den fredede hovedbygningen fra 1700-tallet, med restaurert barokkhage utenfor, huser galleriet. I dette huset malte Peder Balke (1804 – 1887) en serie på tolv store veggmalerier i 1833/1834. De fleste av disse finnes i Balke-salen, som er hovedattraksjonen på senteret. Billerud eies av Østre Toten kommune, og Peder Balkesenteret drives av kommunen. I hovedhuset er det kafe, handleri, skrivestue og en rekke små kontorer for ulike virksomheter. På gardstunet har det de siste somrene vært folksomt med konserter hver lørdag i sommersesongen.

Galleri

Kilder og litteratur

Videre lesing

  • Andersen, Jon Olav og Eldrid Hågård Aas: Intet at bemærke, 2019.
  • Gihle, Pål: «Billerud – gnr. 89 i Østre Toten», i Mjøsmuseet – årbok 2017, s. 85-99.


Koordinater: 60.706039° N 10.894741° Ø