Gjøvik historiske samlinger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjøvik historiske samlinger var en organisatorisk overbygning for Gjøvik kommunes museer og kulturverninstitusjoner, vedtatt i kommunestyret 28. mars 1996. Den bestod av tre hoveddeler:

De tidligere styrene for Eiktunet museum og Gjøvik Gårds Kultursentrum ble oppløst, og nytt styre for hele organiseringen ble valgt høsten 1996. Det bestod av følgende representanter:

  • Styreleder: Leder for Hovedutvalg for Kultur (HUK) i Gjøvik Kommune
  • 2 faste medlemmer av HUK
  • 1 medlem oppnevnt av Gjøvik Historielag
  • 1 medlem oppnevnt av Fortidsminneforeningen, Oppland avdeling
  • 1 medlem oppnevnt av Vestoppland Slektshistorielag, Gjøvik avdeling (nå Gjøvik og Toten)

Under styret ble det opprettet tre utvalg, for henholdsvis Gjøviks historiske bygninger, Eiktunet museum og Gjøvik lokalhistoriske arkiver.

Kauffeldtgården ble tatt i bruk som administrasjonskontor, og deler av fotosamlingen stod også plassert der. Under museumsreformen i 2006 gikk Gjøvik historiske samlinger inn i Mjøsmuseet, som overtok forvaltningsansvaret for samlingene som er eid av Gjøvik kommune. Mjøsmuseet forvalter nå alle bygg, samlinger og avdelinger som var involvert, med unntak av Gjøviks historiske kommunearkiver som er arkivert på Fylkesarkivet Innlandet.

Gjøvik historiske samlinger må ikke forveksles med Gjøvik Byhistoriske Samlinger, som ikke var kommunal og dermed ikke var med i organiseringen.

Kilder og litteratur

  • Årsmelding for Gjøvik historiske samlinger 1997, Mjøsmuseets bibliotek R.21 (ikke Dewey-registrert eller elektronisk søkbar)