Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag består av de tidligere foreningene Totens Bygdebok, stiftet i 1918, Toten Museum, stiftet 24.10.1923 og Toten Historielag, stiftet i 1948. I 1955 gikk disse tre sammen i én organisasjon under navnet Toten Historielag. Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag har vært en stiftelse fra 1990. Det var tidligere to institusjoner som drev med samling og historiegranskning.

Styreledere var fra 1918-28: dyrlege Ole Enger, 1929-45: kirkesanger Olav Gjørvad, 1945-55: Paul Alm. Johannes Sivesind var formann i Toten historielag i årene 1948-1955. Formenn/Styreledere i Toten Økomuseum og Historielag: 1923-26: Kristian Tollersrud, 1926-53: Gudbrand Kjølseth, 1954-1959: Einar Roland,1960-73: Pål Gihle, 1976-81: Einar Hermanrud, 1982-92: Ivar Hagen, 1993-2002: Olaf Nøkleby, 2003-04: Hans Bjerregård, 2004-07: Hanne Jorunn Heggsum, 2008-2017: Ingeborg Granlund og fra 2018: Hans Seierstad

Museumsbestyrere/ direktører for Totenmuseet 1954-1967: Johannes Sivesind 1967-1977:Pål Gihle, 1977-1991 John Aage Gjestrum 1992-1994: Hilde Larsen Austarheim og 1995-2006: Torveig Dahl. Fra 2006 driftes Totenmuseet som en del av Mjøsmuseet.

Historielaget har gitt ut Totens bygdebok. Bygdebok bind I ble utgitt i 1952, bind II utgitt 1953 og bind III utgitt i 1968. Fra 1949 kom heftene Totn. Årboka Totn kom årlig fra 1978-2005 (unntatt 2000/2001). Fra 2006 er denne gått inn i årboka Mjøsmuseet som er et samarbeid mellom historielaget og Mjøsmuseet. Historielaget gav ut flere bygdebøker. I 1984 kom bygdebok bind 4 om Totenvika og i 1998 kom bygdebok bind 5 om Eina. I 2013 kom ''Amtmaninnen og hennes Døtre - kulturhistorisk kokebok fra Toten'' og i 2016 ''Totenkniven og folka bak''.

I januar 2006 ble Stiftelsen Toten økomuseum og historielag, Gjøvik historiske samlinger og Mjøssamlingene på Minne slått sammen til Mjøsmuseet AS. Mjøsmuseet har driftsansvar for museet, men historielaget eier fortsatt Toten Museets samlinger og blir eier av samlinger som kommer til fra Toten.