Pål Gihle

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lokalhistorikeren Pål Gihle (1908 - 1998)

Pål Gihle (født 21. februar 1908 på Gile i Østre Toten, død 7. mai 1998) var gardbruker og en sentral lokalhistoriker på Toten. Særlig var det arkeologi og Totens eldgamle kulturarv som opptok Pål Gihle. Foruten realskole og vinterlandbruksskole var han selvlært historiker.

Gile gard

Pål Gihle ble født på slektsgarden Gile på Østre Toten, som sønn av Peder Gihle og Barbro f. Landmark. Han var av ei slekt som hadde brukt Gile helt siden Peder Andersen fra Kraby kom dit i 1709. Navnet sitt fikk han fra den kjente Balke-bonden Pouffel Oudensen. Gile er en gard kjent for sine mange gravhauger, om lag åtti i tallet. Det er trolig få andre garder med så mange bevarte gravminner, og det er rimelig å anta at denne rike gardshistorie var medvirkende faktor for Pål Gihles historieinteresse. Han var selv bonde på Gile i 34 år.

Gihle giftet seg i 1935 med Alette Marie Valler, datter av prost Martin Olsen. De fikk fire døtre og en sønn. Peder Gihle (f. 1940) tok over garden etter faren i 1964.

Lokalhistorikeren

Gate- og vegnavnkomiteens forslag for Skreia-området, ført i pennen av Pål Gihle.
Foto: Østre Toten kommunearkiv

Pål Gihle skrev mange artikler. Det som særpreget hans skrevne arbeid, var den enkle utforminga, som gjorde teksten tilgjengelig for mange. Den pedagogiske sansen preget også hans muntlige foredrag og omvisninger. Pål Gihle foretok omfattende studier i Riksarkivet og i Statsarkivet i Hamar. Han behersket dessuten gotisk skrift. Gihle var bestyrer av Toten Museum på Steinberg fra 1967 til 1977, aktiv i Toten Historielag og i bygdebokkomiteen på Toten. På 1980-tallet var han formann i komiteen som foreslo navn på gater og veger i de tettbygde delene av Østre Toten.

Gihle var i en årrekke formann i Oppland avdeling av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, og han ble hedret med en rekke priser for sitt historiearbeid. I 1980 fikk han Østre Toten kommunes kulturpris.

Pål Gihle ble 90 år gammel. Han ble gravlagt på Hoff kirkegård 15. mai 1998.

Bøker

Artikler

  • Et skjemtebrev fra Ole Hammerstad (Totn – hefte 3 , 1956)
  • En honett kavaller. Mesterskomager Smit i Gladenborg (Totn, 1956)
  • Djupdalsborgen (Totn, 1979)
  • Da Sleppbekken på Stenberg i 1711 ble flyttet til ny kanal (Totn, 1981)
  • Bronsesmykke fra vikingtiden. En hemmelighet avsløres (Totn, 1988)
  • «Rustad mellom i Østre Toten», i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1990-2, s. 87-96.
  • Toten-almenningene før 1805 (Toten-almenningens historie, 1992)
  • Fra misjonstiden i Norge (Totn, 1995)
  • Den lykkebringende steinen (Totn, 1996)
  • Utgraving av et oldtidstun med kokegroper (Totn, 1996)

Kilder og litteratur

Kråka sat på skigardstaur. Sunget av Pål Gihle for G.A. Brager i 1962.
Foto: Norsk folkemusikksamling NFSTr-0602

Eksterne lenker