Hoff kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hoff kirke i 2001.

Hoff kirke, Hoffkjørkja, ligger nordøst for Lena i Østre Toten, med adressa Tømmerholsvegen 313. Kirka ble bygget på slutten av 1100-tallet, trolig i perioden 1175 – 1200. Hoff kirke var hovedkirka på Toten og en tredingskirke – det vil si en av tre hovedkirker i Hadafylket. NikolaikirkaHadeland og NorderhovRingerike var de to andre. Det antas at det allerede i løpet av de første tiårene på 1000-tallet sto ei trekirke/stavkirke på det gamle bygdesenteret Hoff/Hov, men det finnes ingen spor etter denne.

Hoff sokn omfattet fram til 1900-tallet også den nordre delen av Østre Toten. I 1901 ble imidlertid Nordlia kirke tatt i bruk, og i 1939 ble det bygd kirke på Kapp.

Bygget som basilika

Hoff kirke ble opprinnelig bygget som en treskipet basilika, der midtskipet var bredere og høyere enn sideskipa. Kirka hadde tverrskip uten utbygging og kor med apsis (en rund del). Ordet basilika er gresk og kommer fra ordet basileos, som betyr konge. En basilika var en kongehall, altså en verdslig bygning med flere søylerekker. Det ble bygget flere store basilikaer på Østlandet utover 1100-tallet. Dette skiller seg ganske kraftig fra samtidas kirkebygging ved at det var helt uvanlig å finne basilikale byggverk utenfor byene både i Norge og Europa. Særlig Hallvardskirka i Oslo var felles forbilde for kirkebyggerkunsten som oppsto på Østlandet i denne perioden.

Kirka er bygget av kalkstein (ortoserkalk). Steinen som ble brukt i bygginga, ble trolig brutt i området rundt Eriksrud i Vestre Toten, før den ble fraktet 6-7 kilometer til Hoff på vinterføre. Det gikk antakeligvis med rundt 35.000 hestelass med stein. I oppføringen av kirka ble det satt opp en kistemur, bestående av inner- og yttermur, som ble fylt med skrotstein. Innermuren og yttermuren ble muret opp med såkalt kvaderstein – fint tilhogget stein. Et bilde av det opprinnelige grunnplanet i Hoff kirke viser ganske tydelig at skipet er smalere i øst enn i vest. Dette skyldtes neppe dårlig håndverk, men derimot et ønske om å få god akustikk. Dette har fått følger også for nåtida, da Hoff kirke er ettertraktet både for konserter og innspilling av musikk – nettopp på grunn av den ekstra gode akustikken.

Skulptur i veggen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2008).

Skulpturer i muren

Hoff er den eneste av østlandsbasilikaene som har flere steinskulpturer i veggen. På basen til vestportalen er det hogget ut en bjørn. I dag er den gjemt i et lite rom i gulvet rett ved inngangen fra våpenhuset. På det sørøstre hjørnet av skipet står det en liten menneskefigur med hode og underkropp. En historie om Hoff kirke forteller at denne menneskefiguren er laget i muren fordi en av arbeiderne som var med på byggingen av kirka falt ned og slo i hjel seg. På sørsida av koret stikker det ut ei hånd som holder ei kule. Det blir sagt at dette kan forestille trollkvinna Gjøa, som ifølge sagnet kastet store kampesteiner etter kirkeklokkene på Hoff. Ved portalene er det flere uthogde kors. På veggen øst for korportalen kan man dessuten se et lite kors som angir bestemte lengdemål ned til bakken og inn i nærmeste murkrok.

Brann

I 1508 brant alt treverket i Hoff kirke opp, da kirka ble brukt som forsvarsverk under et bondeopprør. Murene fikk store skader, og tårnet ble tatt ned, trolig på grunn av omfattende brannskader. Søylerekka mot nord og den vestre muren i det nordre tverrskipet ble samtidig tatt ned, noe som ga så mye stein at den nordre muren ble muret opp til dagens høyde. Mot sør sto søylerekke, tverrskip og gamle murer som før, men mye av det basilikale preget hadde likevel blitt borte fra kirka.

Ombygginger

I åra 1700 – 1701 ble kirka igjen bygget om. Da forsvant også den søndre søylerekka, samtidig som den søndre muren også ble muret opp til fyll høyde. Takkonstruksjonen ble ny, og utenfor vestportalen ble det murt opp ny tårnfot med våpenhus. I denne siste ombyggingen mistet kirka helt sitt basilikale preg, og var nå en langkirke. Hoff kirke ble restaurert også i 1895 og 1952. Kirka ble sist restaurert utvendig i 2001 og fikk lagt nytt tak i 2010.

Hoff kirke innvendig. Bilde tatt mot galleriet viser også de første prestemaleriene.
Foto: Inger-Marit Østby
Altertavla i Hoff kirke med nattverdsbilde malt av Knut Sevaldsen Bang.

Inventar

Det finnes ikke igjen inventar fra middelalderen i Hoff kirke.

Det som virkelig særpreger inventaret i kirka i dag, er prestebildene på «rekkverket» til galleriet. Prestebildene viser kirkas prester fra 1401 og fram til i dag. Det er usikkert om de aller første bildene ble malt av presten Knut Sevaldsen Bang (prest fra 1662) eller den kjente prestekunstneren Didrik Muus. Altertavla ble skåret ut i 1664, trolig av Laurits Lauritsen fra Nes, og nattverdsbildet er antakeligvis malt av Knut Sevaldsen Bang. Døpefonten ble skåret ut av Lars Jenssøn Borg i 1703. Ved ei restaurering i 1894 ble døpefonten solgt på auksjon, men første juledag 1923 ble den gitt tilbake til kirka som gave. Orgel kom det antakeligvis til kirka allerede mens Knut Sevaldsen Bang var sokneprest i Hoff. Kirka har galleri, og i alt ca 330 sitteplasser. I 2014 arbeides det med å bytte ut to av de fremste benkeradene med håndlagde trestoler, og at kirkerommet ellers skal bli mer rullestolvennlig.

Hoff kapell

Hoff kapell ble bygget i 1926. Både i 1963 og 1984 ble det oppgradert og bygget om. Kapellet brukes mye til bisettelser og begravelser.

I dag

Hoff kirke er registrert som veikirke, og ligger like inntil Pilegrimsleden mellom Nidaros og Oslo. Hver sommer kommer både turister og pilegrimer til kirka. Hoff kirke har de siste tiårene, særlig gjennom sokneprest Lasse Gran, blitt kjent for å ha et sterkt diakonalt preg, der inkludering, nestekjærlighet og rettferdighet har vært helt sentrale bestanddeler. Blant annet er Hoff kirke en av få, om ikke den eneste, i Norge som har egne gudstjenester for transpersoner. Sokneprest Lasse Gran gikk av med pensjon i 2013, og er etterfulgt av nåværende sokneprest Eystein Alexander Elde.

Bygdestua på Vangen sto i 2009 ferdig etter flere års forarbeid og imponerende dugnadsinnsats. Bygdestua er et sameie mellom Hoff menighet og Østre Toten kommune, og inneholder møtelokaler, selskapslokaler og Hoff menighetskontor.

Kirkegarden

Rognebyhaugen, det høgeste punktet på kirkegarden. Der ligger blant annet Johannes Sund Rogneby og sønnen Adolf. Foto fra 2013.

Hoff kirkegard er den største kirkegarden i Østre Toten. Den er på 45 mål og har over 5000 graver. Middelalderkirkegarden nærmest kirken er begrenset til urnegravlegging. Hoff kirkegård inneholder en del svært gamle gravminner med særpregede inskripsjoner. Hoff minnelund er et område på kirkegarden for alternativ merking eller navning av graver. Dette gravfeltet inneholder 650 graver med plass til over 1500 urner.

Etter at Nordlia kirke ble bygd (1901), har de fleste fra bygdelaget Nordlia blitt gravlagt der. Kapp kirke (1939) har derimot ingen kirkegard, så kappingene begraves fortsatt på Hoff.

Nedafor er det et bildegalleri med noen av gravminnene på Hoff, fotografert i 2010-åra.

Galleri

Prester i Hoff kirke (kommer mer....)

Det værbitte gravminnet til sokneprest Nils Fredrik Julius Aars.
Foto: Inger-Marit Østby (2015).
Gravminnet til Ingebrigt Hole og kona Marie f. Langeland.
Foto: Inger-Marit Østby (2015).

Referanser

  1. Schiørn, Fredrik: Den norske kirkes embeter og prester 1700-1900 Manuskriptsamlingen. Riksarkivet. http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-db20130129009344.jpg
  2. Historisk befolkningsregister https://histreg.no/index.php/person/daid/pf01052098006320
  3. Omtale av Nathan Surland Steen på Geni.comhttps://www.geni.com/people/Nathan-Surland-Steen/6000000011491832689

Kilder og litteratur


Koordinater: 60.683862° N 10.845605° Ø