Hans Riddervold (1795–1876)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsnitt fra maleri av Hans Riddervold.
Foto: Hentet fra Gjerløw 1948.

Hans Riddervold (født 7. november 1795 ved Åsgårdstrand i nåværende Horten kommune, død 20. juli 1876) var geistlig og politiker, kirkestatsråd i tre perioder, stortingsrepresentant, stortingspresident og biskop i Trondheim.

Familie

Hans Riddervold var sønn av skipsfører Adolf Kvernheim Riddervold (1760–1817) og Bredine Bolette Nielsen (1773–1811), og ble gift i 1822 med Anna Maria Bull (1803–1870) av slekten Bull fra Tønsberg. Han var far til Julius Riddervold (1842-1921), svigerfar til Cato Guldberg (1836-1902) og morfar til rektor og kirkestatsråd Nils Riddervold Jensen (1863-1935).

Liv og virke

Hans Riddervold var elev ved Christiania katedralskole fra 1809, og tok examen artium i 1813. Han tok teologisk embetseksamen i 1819, og ble deretter utnevnt til residerende kapellan i Fredrikstad, hvor han ble til 1832, da han ble sogneprest i Fredrikshald (Halden). Fra 1838 var han prost i nedre Borgesyssel.

Etter et års tid som sogneprest på Østre Toten ble Riddervold utnevnt til biskop i Trondheim i 1843, en stilling han hadde fram til han ble kirkestatsråd i 1848. Han satt som statsråd til 1872.

Som biskop av Nidaros nektet han å krone kong Oscar I og dronning Josephine i 1844/1845 på grunn av dronningens katolske tro, og var dessuten prinsippiell motstander av kroning av kongens ektefeller.

Riddervold ble stortingsrepresentant i 1827 for Fredrikstad, og satt på samtlige storting fram til 1842, fra 1836 som representant for Fredrikshald. I 1830 ble han først valgt til visepresident, så president i Odelstinget, for til slutt å bli valgt til stortingspresident, en post han hadde på de følgende storting. Etter en pause fra rikspolitikken ble Riddervold valgt til Stortinget for Trondheim i 1847, men trådte ut året etter da han ble utnevnt til kirkestatsråd i Løvenskiold/Vogt-ministeriet hvor han også i perioder tjenestegjorde som statsråd ved Statsrådsavdelingen i Stockholm. Han var statsråd i årene 1848 til 1872, fra 1858 i Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet og fra 1861 i Frederik Stangs ministerium.

Ettermæle

Hans Riddervold er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I sin artikkel om Hans Riddervold i Norsk biografisk leksikon, beskriver Åsmund Svendsen ham slik (utdrag):

Hans Riddervold var en av embetsmannsregimets sentrale politikere fra 1830-årene til han gikk av som statsråd 1872. Han kom først og fremst til å sette merke etter seg som en av Stortingets ledende representanter, dernest som en suveren sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. I sin tid som statsråd var han ansvarlig for en rekke skolereformer som både svekket kirkens kontroll over skolevesenet, endret pensum og styrket undervisningstilbudet for allmuen i hele landet. Samtidig hindret han aktivt forsøk på kirkereformer.

I 1869 mottok Riddervold Borgerdådsmedaljen i gull.

Riddervolds gate på Briskeby i Oslo ble oppkalt etter ham i 1879. I 1891 fikk Riddervolds plass i samme strøk også navn etter ham.

Hans Riddervold er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Statsraad er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser