Totens bygdebok

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Såkalt minneliste som ble brukt under innsamling av opplysninger om jordbrukseiendommer i bl.a. Nordlia i 1946. En del utfylte lister er bevart ved Mjøsmuseet.

Totens bygdebok er et bygdebokverk for Toten-bygdene, som foreløpig har kommet ut i fem bind. Bøkene har kommet ut spredt, og over et langt tidsrom (1937-1998).

De tre første binda, som ble utgitt i henholdsvis 1937 (bind 2), 1952 (bind 1) og 1968 (bind 3), er tematisk ordna oppslagsverk. Førstebindet handler om befolkning, håndverkere og industri, andrebindet om kommunale og andre offentlige forhold, mens tredjebindet tar for seg jordbruk og landhandlerier.

Fjerde og femte bind, fra 1984 og 1998, behandler gards- og slektshistorie for to bygdelag, nemlig Totenvika og Eina. Disse bøkene bygger på den såkalte Toten-modellen, der grenda erstatter matrikkelgarden som organiserende prinsipp. Modellen vakte oppsikt innafor det lokalhistoriske fagmiljøet, og i tidsskriftet Heimen var det flere innlegg etter at Totenvika-bindet kom ut (1984).

Det har ved flere høve vært planlagt nye bind av Totens bygdebok, særskilt gards- og slektshistorie. Rett etter andre verdenskrig ble det samla inn opplysninger om garder i blant annet Kolbu og Nordlia, og på slutten av 1990-tallet var tanken at Eina-bindet skulle etterfølges av ei bok om gardene og grendene i Balke sokn. Alt rundt 1980 ble det gjort en del forarbeid til denne boka.

Elektroniske utgaver

Videre lesing

  • Nøkleby, Olaf: «Totens bygdebok 1918-2018», i Mjøsmuseets årbok 2019, s. 214-237.