Opplandsstikka

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Opplandsstikka var meldingsbladet til Oppland fylkesbibliotek og Oppland biblioteklag/NBF avd. Oppland. Bladet kom ut fra 1970 til ca. 2000. Formålet med Opplandsstikka var å være et kontaktorgan mellom fylkesbiblioteket, biblioteklaget og folkebiblioteka i Oppland.

Det var Kaare Hernæs, Sør-Fron folkeboksamling, som fant på navnet Opplandsstikka. Dette skjedde etter at sentralbiblioteket i et prøvenummer i desember 1969 etterlyste navneforslag på sitt «foreløpig navneløse foretakende».

Innholdet i Opplandsstikka besto blant annet av informasjon fra fylkesbiblioteket, biblioteklaget og nasjonale bibliotekorgan, møtereferat og avisklipp. Også folkebiblioteka bidrog med stoff i bladet.

Det kom lenge ut to nummer i året, men tallet på utgivelser ble redusert på slutten av 1990-tallet (er dette riktig?), da den elektroniske kommunikasjonen hadde slått gjennom. Noen av utgivelsene fra 1990-tallet var tynne, og het betegnende nok Småstikka. Det kom ut sporadiske nummer til ca. 2000. Julenummeret for 1999 er bevart.

Kilder og litteratur

  • Opplandsstikka (prøvenr. desember 1969, nr. 1 1970 m.fl.)