Oppsjømyrene naturreservat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oppsjømyrene naturreservat i Vardåsmarka i Asker ble opprettet ved kgl. res. 4. sept. 1981. Reservatet ligger sør for Drammensveien, ved Trollstua. Den nordligste myra kan nås fra Drammensveien, de øvrige ligger i skogsterreng.

Oppsjømyrene naturreservat innbefatter i alt 5 mindre myrområder på til sammen 193 dekar: Drengsrudmyr, Lille Oppsjømyr, Abbortjernmyr, Langemyr og Jentemyr. Myrene ligger spredt i et småkupert barskoglandskap. De fleste myrene består både av nedbørsmyr og jordvannsmyr, noe som gir variasjon i vegetasjonsforholdene. Berggrunnen domineres av kalkrike bergarter.

Formålet med fredningen er å bevare et rikt myrområde med meget interessant og variert vegetasjon med flere sjeldne arter. De fleste hovedtyper av myrvegetasjon er representert. Floraen er rik og en rekke plantearter som er i ferd med å bli sjeldne i lavlandet i Sør-Norge, finnes her. Bl.a. finnes den meget sjeldne og fredede arten myrflangre.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Oppsjømyrene naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.8171379° N 10.4020582° Ø