Overformynderi - arkiver og kilder

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Overformynderi - arkiver og kilder:I 1859 ble overformynderiet et kommunalt ansvar og formannskapene valgte to overformyndere for hvert distrikt. Overformynderienes viktigste oppgave har vært å forvalte de umyndiges midler. Lov av 1927 fastsatte at det skulle være ett overformynderi for hver kommune.

For mange kommuner er det bevart mye arkivmateriale tilbake til midten av 1800-tallet. Dette består stort sett av møtebøker, dagbøker og det som kalles ”ruller”. Disse inneholder opplysninger om de umyndige og deres verger. Fra 1897 ble det også ført protokoller for skifteutlegg. For enkelte kommuner er det også bevart en del korrespondanse.

Arkivene etter overmynderiene skal være gjort tilgjengelige gjennom en depotordning. De fleste kommuner har enten egne ordninger (f.eks. byarkiv) eller så har de overlatt oppgaven til et interkommunalt arkiv. Som hovedregel er materialet belagt med taushetsplikt i 60 år, men dersom det inneholder spesielt sensitive opplysninger kan dette være forlenga til 80 eller 100 år.