Påverud (Asker gnr 91)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Påverud (gård i Asker)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Poverud
Alt. navn: Påverud
Sted: Borgen-sonen
Sokn: Vardåsen sokn
Fylke: Viken
Kommune: Asker
Gnr.: 91

Poverud, også skrevet Påverud, er gårdsnr. 91 i Asker kommune. Navnet skal komme av páfi, pave, som har vært brukt som mannstilnavn. Gården hadde kvern og sag i fossen ved utløpet av Verkensvannet (opprinnelig Påverudvannet), registrert i 1618 og 1683. I 1664 bodde egen sagmester på gården. Sør for gårdsbygningene på Vestre Poverud går vei fra gruvene på Lierskogen til Dikemark jernverk. Kongen eide gården i 1647 og brukeren het Søren. På 1700-tallet tilhørte gården Dikemark jernverk. Jernverksarbeidere bosatte seg og drev jorden flere steder på gården. Et eksempel er hammersmeden Tille Gabrielsøn som fikk leiekontrakt på Helsingløkka og Ulvestuebakken i 1773. I 1818 ble gården solgt til Erik Larsen Syverstad og Nils Aslaksen Lyngås, eier av nabogården Ulven i Lier, og gården ble delt mellom de to.

Vestre Poverud

Bruksnr. 91/1, Poverudveien 20. Nils Aslaksen fikk dette bruket. Det bodde ingen eier på bruksnr. 91/1 før Gustav Ingebretsen fra Nedre Stabekk i Lier overtok driften i 1867, i første omgang på vegne av faren. I 1895 kjøpte Lars Jørgensen fra Gui bruket som hans etterslekt fortsatt driver. Eier siden 1997 er Jan Erik Poverud. Våningshus og bryggerhus er antakelig fra 1867, men våningshuset er senere ombygd.

I 1826 hadde bruket 155 dekar innmark, 1 hest, 6 storfe og 8 småfe. I 1939 106 dekar dyrket jord, 2 hester, 16 storfe, 2 småfe og 3 griser.

Østre Poverud

Bruksnr. 91/3–15, ble solgt i 1823 til Gulbrand Helgesen Eikeberg fra Lier, opprinnelig Sigdal. Da han døde i 1828, ble svigersønnen Kristen Nilsen (1803–1862) eier av bruket. Utover på 1800-tallet ble Østre Poverud delt opp i hele tretten små selveierbruk, de fleste var tidligere plasser fra jernverkstiden. Ett av dem hadde Kristen Nilsens sønn Gulbrand Kristensen. Repslageren på Dikemark, Jakob Abrahamsen, eide Lomannstangen, mens mølleren på Dikemark, Erik Borgersen, hadde Brenna noen år. Alle disse småbrukene ble solgt til Dikemark 1899–1913. Gårdsbebyggelsen til Dikemark ble reist på en del av Østre Poverud.

I 1826 hadde bruket 155 dekar innmark, 1 hest, 6 storfe og 8 småfe.

Husmannsplasser under Poverud

Under Poverud lå de sju husmannsplassene Egmannsplass (første gang registrert 1733), Lomannstangen (1733), Brenna (1736, Verkensv. 13), Helsing (1752), Dyring (1755), Krokekra (Dyringv. 5) og Hammerbakken.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Påverud (Asker gnr 91) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.