Peder Rosenstand-Goiske

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Rosenstand-Goiske (født 1752, død 6. februar 1803 i Kalundborg) var lagmann i Christiania fra 1794 til 1797.

Embetskarriere

Han var først viselagmann under Herman Colbjørnsen fra 25. april 1794 og deretter lagmann etter Colbjørnsens død.

Av lagtingsprotokollene fremgår det at Rosenstand-Goiske ikke tiltrådte stillingen før 17. juni 1795. I 1795 var Baltazar Sechmann Fleischer, assessor i Overhoffretten, fungerende lagmann fra Colbjørnsen døde til Goiske tiltrådte embetet.[1]

Rosenstand-Goiske ledet lagtingets siste møte 31. oktober 1797.

Peder Rosenstand-Goiske gikk i skole hos faren og ble dimittert som student i 1769. Han avla dansk-juridisk eksamen i 1775 og latinsk – juridisk embetseksamen i 1783. Han ble da prokurator ved Høyesterett.

Familie

Peder Rosenstand-Goiske ble født 1752 og døde 6. februar 1803 i Kalundborg på Sjælland. Han var sønn av professor i teologi Peder Rosenstand-Goiske (1704–1769) og Marie Benedicte Kneyln. Rasmus Nyerup skriver at farens «Navn, Agtelse og Yndest gik i Arv til hans vittige og lærde Sønner». Sønnene og svigersønnene innehadde fremtredende stillinger i Danmark.

Peder Rosenstand-Goiske ble gift med Frederikke Amalie Kaas, f. 1763, d. 1821, datter av Wulfgang Kaas og Fredrikke Hagen.

Litterær produksjon o.a

Rosenstand-Goiske var dypt interessert i estetiske og særlig dramaturgiske studier. Han utgav i to sesonger «Den dramatiske Journal» (første nummer oktober 1771), det eldste danske teaterblad. Hans skarpe kritikk av et syngespill skrevet av teaterdirektøren Nils Krog Bredal førte til polemikk. Skandalen var komplett da det oppstod tumult og slagsmål i teaterhuset. Denne «dramatiske Krig» ble karikert av Johannes Ewald i stykket ”De dramatiske Klappere”.

Peder Rosenstand-Goiske ble ansatt som teatersensor i 1780 og var i årene 1786–1792 medlem av teaterdireksjonen. Han virket også som jurist.

Referanser

  1. Se Tor Weidling: Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, Riksarkivaren. Skriftserie 7, Oslo 2000, s. 166 om Fleischer.


Fiat-justitia medium.jpg Peder Rosenstand-Goiske er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.