Polititroppene

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Polititroppene i Sverige)
Hopp til navigering Hopp til søk
Polititropper på torget i Svolvær 15. mai 1945.
Foto: Kanstad/Nordlandsmuseet (1945).
Minnesmerke over falne fra Polititroppene på Akershus festning.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Polititroppene var to enheter, Rikspolitiet og Reservepolitiet, som ble opplært i Sverige fra 1943 til 1945 med tanke på å gjøre tjeneste i Norge ved krigens slutt.

Bakgrunn

Det ble etterhvert mange norske flyktninger i vernepliktig alder i Sverige, og det var ikke mulig å få alle som ønsket å kjempe for Norge over til Storbritannia slik at de kunne få nødvendig trening. Da man først kom på tanken om å trene dem i Sverige var dette ikke mulig å få til. Selv om Sverige var nøytralt helte politikken mest i tysk favør. Dette endret seg tidlig i 1943, etter det tyske nederlaget ved Stalingrad.

Oppsett

Sommeren 1943 ble det gitt tillatelse til å opprette en norsk politistyrke, Rikspolitiet. Medlemmene skulle få politiutdannelse, og under omstendighetene måtte dette nødvendigvis også medføre militær trening. På senhøsten ble det også gitt tillatelse til å opprette Reservepolitiet, som fikk en rent militær opplæring. De mange restriksjonene som først ble lagt på virksomheten forsvant gradvis i takt med tyskerne tilbakegang, og styrkene ble mer og mer militære i sin organisering og trening.

Utdanning

Det ble opprettet en rekke leire på ulike steder i Sverige for opplæring og trening av Polititroppene. Både i etableringen av disse leirene og for å sikre utrustning av disse styrkene, spilte den svenske ildsjelen, dosent i kriminalteknikk Harry Söderman en stor rolle, og han ble for dette tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren og i 2006 hedret med byste ved inngangen til Voksenåsen hotell.

Leirene og virkomheten ble finanisert av den norske regjeringen i London gjennom inntektene fra Nortraship, og i Sverige administrert gjennom den norske legasjonen i Stockholm. Den svenske staten bidro ved at den svenske regjeringen ved å tillate at Statens Kriminaltekniska Anstalt, hvor Söderman var direktør, kunne rekvirere utstyr fra de svenske hærens lagre. Blant Södermans sekretærer var blant andre den senere berømte barneboksforfatteren[Astrid Lindgren.

Styrke

I 1945 utgjorde den samlede styrken rundt 13 000 mann fordelt på femten forlegninger, mannskapene var utstyrt som lett infanteri. I februar 1945 fikk de også tilgang til tungt artilleri. Fra slutten av 1944 begynte man å sende mannskaper til Finnmark, og i løpet av vinteren og våren ble omkring 1300 mann sendt dit.

Innsats

Fra 12. januar 1945 deltok rundt 1300 mann fra polistroppene i befrielsen av Finnmark. Da Tyskland kapitulerte i mai 1945 ble resten av styrkene sendt inn i landet, hvor de sammen med hjemmefronten sikret strategiske punkter og tok tyske soldater og nordmenn mistenkte for landssvik til fange.

Polititroppene hadde 26 falne, hvorav 22 omkom i mineulykka i Karasjok 1. mai 1945.

I løpet av 1947 ble styrkene oppløst.

Litteratur og kilder