Posthistorie i Oldedalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Posthistorie i Oldedalen

Øvre Olden

Poståpneriet "Øvre Olden" vart oppretta 1/7 1896. I stortingsproposisjonen heiter det m.a. "Til Postbefordring mellem Oldørens Postaabneri og det fra 1ste juli 1896 oprettede nye Postaabneri "Øvre Olden" ved Oldervandet opføres Kr. 36,oo aarlig".[1] "Olden. Øvre" fekk stadstempel 1/8 1896. I 1923 vert det endra til "Oldedalen".[2]

I 1898/99 vart det bevilga kr 120.- for "En 2den ugentlig Post Øvre Olden - Oldøren udenfor Sommertiden".[3]

Postopnere m.m.

Dorthe Fredriksdotter Mykløen var postopner ikring 1913-1914[4].

Oldedalen

I februar 1923 vart det endra frå "Øvre Olden" til "Oldedalen".[5][6]

Yri / 402

Yri brukte frå 20/2 1907 firerings nummerstempel 402![7] Brevhuset Yri var aktivt ikring 1913-1914[8].

Yri fekk stempel "Kronet posthorn" i 1935.[9]

B. Rasmussen Yri, gardbrukar og postbefordrar, var brevhusbestyrer.[10]

Oldenvatn

Stempel "Oldenvatn" vart teken i bruk i desember 1909.[11]

Stempel kronet posthorn "Oldevatn" vart teken i bruk i mai 1944.[12]

Brigsdalsbræ/Briksdalsbre

Stempel "Brigsdalsbræ" var i bruk frå 06/1908. I april 1934 vart stemplet endra til "Briksdalsbre".[13]

Referansar

 1. Stortingsforhandlingene 1847 v 46 nr 1b s 1897
 2. Stedstempelfortegnelse Norske filatelistika
 3. Postvæsenets Budget, Stortingsforandlinger 1898/1899 vol 48 nr 1b
 4. Adressebok
 5. Stedstempelfortegnelse Norske filatelistika
 6. Norgeskatalogen Postal II, Oslo filatelistklubb 2014
 7. Bjørn E. Bunæs: "Fortegnelse over poststempler med "Kronet posthorn", 1976
 8. Adressebok
 9. Bjørn E. Bunæs: "Fortegnelse over poststempler med "Kronet posthorn", 1976
 10. Bjørn E. Bunæs og Anders Langangen: "Håndbok over norske 4-ringsnummerstempler", utg 1987
 11. Norgeskatalogen Postal II, Oslo filatelistklubb 2014
 12. Norgeskatalogen Postal II, Oslo filatelistklubb 2014
 13. Norgeskatalogen Postal II, Oslo filatelistklubb 2014