Preposisjonalfraser i personnavn i DN

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Preposisjonalfraser i personnavn i Diplomatarium Norvegicum handler om preposisjonalfraser (eksempel: i Vika) som opptrer i personnavn i Diplomatarium Norvegicum.[1]

Liste

Tiår Vol. Nr. Sted Personnavn
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070 19 14 utland Paulus Comes […] de Orchadum
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140 19 31 utland Reinwaldo comiti de Orchadia
1150
1160
1170 8 4 innland Joen abbott i Lysa
8 4 innland Halduarder ad apostola kircke
8 4 innland Seffider ad Marie kircke
1180
1190
1200 2 4 innland Paale j Bœiom
1210
1220 1 51 innland A[skatle] biskupe i Stavangre
3 1 innland Pall i Gizka
3 1 innland Vilialmer i Torgom
3 1 innland Jvar i Berodale
19 176 utland Willielmum de Luse
19 195 utland Andree priori de Luse
19 197 utland Andree priori de Lus'
1230 19 211 utland Ernisius celerarius abbatie de Lusa
19 211 utland Nicholaus canonicus de Teseberia[2]
1240
1250 5 4 innland J[oannem] de Bardvic
19 248 utland Nicholaus Monachus de Kirkestede
1260 2 13 innland Th[orgils] […] byskop i Stawangre

Fortsetter fra DN IXX 278.

Følgende tabell viser enkeltstående forekomster som senere må innarbeides i den kronologiske oversikten ovenfor.

Tiår Vol. Nr. Sted Personnavn
1280 19 318 innland Oliuerum de Monte Spine Comitem de Saresburg´
19 323 utland Oliveri de Monte Spine, comitis de Saresburg´; Oliuerus de Monte Spine comes de Saresburg´
19 325 utland Oliuerus de Monte Spine; Oliuerus de Monte Spine, Comes de Saresburg´
1300 1 123 innland Thorulphi de Eiðzu
1 123 innland Thorgauto […] de Agha
1 123 innland Arnone de Agha
1310 1 126 innland Ragna Martini de Jastadum; Ragna af Jastaðum
1 126 innland Thorulphi de Eidzu
1 126 innland Arne biskup af Bergwin
1 126 innland Gunnaro de Lysa

Se også

Referanser

  1. Martinsen de Nordenstjerne, Andreas 2018. Onomastic Particles in Norway : From Ragna Martinsdotter av Jåstad to Freddy dos Santos [uveiledet skisse til mastertese] Oslo: Lokalhistoriewikis kjeldearkiv.
  2. Bemerkning: Diplomatarium Norvegicum-avskriveren er usikker på hvilket sted Teseberia var: «Teseberia er neppe Þyssisey (nu Tøsø) i Bergens led, hvor et av de kgl kapeller, viet til St. Ludvig, laa». Tønsberg kan være en annen mulighet, jf. Regesta Norvegica I 626.