Prestebakke kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Koordinater: 58°59′36.078″ N 11°31′56.503″ Ø


Prestebakke kirke sett fra nordvest.
Foto: Siri Johannessen (2010).

Prestebakke kirke på Prestebakke i Enningdalen i Halden kommune er en langkirke fra 1793 som er reist i laftet tømmer og kledd med panel. Kirken erstattet den gamle Enningdalen kirke som stod på Kirkebøen, denne ble revet i 1795, samme år som Prestebakke kirke ble innviet. Kirken faller under Halden kirkelige fellesråd, Sarpsborg prosti i Borg bispedømme.

Byggestilen er typisk for byggeåret, men klassisismens høye og buede vinduer var vanskelige å få til i et laftet bygg. Konstruksjonen ble forsterket ved at vinduenes midtre del er blendet av tømmerstokker.

Kirkeinteriøret

Kirken har flere interiørelementer som er eldre enn den selv, en døpefont hugget i sten med dåpsfat i messing er fra 1500, altertavlen er fra 1730 og har «Jesus på korset» som motiv. De to kirkeklokkene er fra 1686, mens orgelet er et mekanisk pipeorgel fra 1993. Kirken har 225 sitteplasser.

Johannes Arbo Wiels gravminne
Foto: Siri Johannessen (2010).

Slaget ved Prestebakke

Frem til 10. juni 1808, da det under Napoleonskrigene kom til et slag mellom norske og svenske styrker her, hadde kirken blyglassvinduer. Under slaget ble vinduene skadet, og kirken fikk store vinduer i trerammer. Andre deler av kirken ble også rammet, det finnes blant annet merker etter blykuler i prekestolen, altertavlen og over kordøren. Utvendig vises ikke skuddskadene, fordi kirken den gang var så ny at de fremdeles måtte kle den med panel.

Slaget fant sted på kirkegården, og de norske soldatene tvang de svenske offiserene til å overgi seg etter å ha stormet de svenske stillingene på ut- og innsiden av kirkegårdsmuren. I 1811 skrev Johannes Arbo Wiel et brev til biskopen i Christiania der han beskrev skadene på folk og bygninger slik:

Da de svenske Tropper i Aaret 1808 herjede vort Annex sogn og tog med en Del av sin Magt station i, ved og omkring bemeldte Kirke, saavel som de nærved liggende Gaarde Præstebakke, hvor der blev meget fordervet, og endelig d.10 Juni s.A., da en Træfning forefaldt mellem de norske og svenske, hvorved Fienden søgte at forsvare sig i Kirken og under Skjul af Stenmuren ved Kirkegaarden, men blev tilsidst tvungen at overgive sig, hvorved Kireken blev meget ramponeret og ilde tilredt baade indvendig og udvendig af Kuglerne og blev siden i et Par Dage benyttet til Lazaret for de syge og saarede.[1]

Kilder

  1. Warberg, Helge: Slaget ved Prestebakke 10. juni 1808, ISBN 978-82-994101-2-0, hentet fra www.halden.kirken.no