Professor

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Professor er den høyeste tittelen ved universiteter og høgskoler. I Norge var alle professorer embetsmenn utnevnt av Kongen i statsråd frem til 1. januar 1990. Professorer utnevnt ved statlige institusjoner etter 1. januar 1990 er statlige tjenestemenn som er ansatt direkte av institusjonen. Professorkompetanse tildelt i ekstern sakkyndig vurdering er et krav for å utnevnes til professor. Professor II er en uformell betegnelse på en professor som har professoratet som bistilling (normalt på 20%), som regel i kombinasjon med en hovedstilling enten i helsevesenet (typisk som overlege) eller ved en annen vitenskapelig institusjon, og som forøvrig er likestilt med andre professorer.

Kilde