Rådmann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rådmann var fram til 2018 en vanlig tittel for en kommunes øverste administrative leder - i dag er tittelen kommunedirektør. Historisk er det en betegnelse på medlemmer av et byråd, etter 1660 en av magistratene.

Den historiske tittelen

Rådmenn er kjent fra andre halvdel av 1200-tallet. De var husfaste menn som ble utnevnt for å delta i byens administrasjon. Fra senmiddelalderen bar de preg av å være representanter for borgerne. De var dog ikke valgt eller utnevnt av borgerskapet, men ble gjerne utnevnt av lensherren.

Etter 1660 var det kongen selv om utnevnt rådmennene. Det ble etterhvert færre av dem, slik at det for eksempel bare var to rådmenn i Christiania etter 1774. Rådmennene ble da sammen med borgermesteren/-ne omtalt under fellesbetegnelsen Christiania magistrat.

Den moderne tittelen

Rådmannsstillingen var en fortsettelse av embetet som borgermester, en tittel som var i bruk inntil 1939. Rådmannen var ansvarlig for den daglige driften av en kommune, og for å iverksette kommunestyrets vedtak. Langt de fleste kommuner hadde rådmann, men i kommuner som ikke benytter formannskapsmodellen men i stedet har kommunal parlamentarisme bortfalt tittelen.

I 2018 ble det gjort endringer i lovverket, som førte til at tittelen rådmann ble erstatta av den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør.

Litteratur